Renovatie 82+10 eengezinswoningen Poorterstraat

Advies haalbaarheid label A en A++

GroenWest schakelde W/E adviseurs in om advies uit te brengen over de haalbaarheid van een aantal niveaus van renovatie voor totaal 92 woningen, met nadruk op energiebesparing en een gezond binnenklimaat. Op basis van ons advies koos GroenWest voor renovatie van 82 woningen tot label A (nieuwbouwniveau) en 10 woningen zelfs tot A++.

Advies uitvoering installaties

De plannen zijn besproken met en gedragen door de bewoners. Projectbureau Rijnland en W/E adviseurs werkten de plannen uit in een bestek en een technische omschrijving voor de installaties. Aannemer Talen met o.a. installateur Bogro kwamen als besten uit de bus bij de daarop volgende aanbesteding. Met de partners in het project heeft W/E vervolgens meegedacht met de uitvoering van de installaties en toegezien op het realiseren van de doelstellingen van energiebesparing en een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Kritische blik bij uitwerking Active House-concept

GroenWest vroeg W/E adviseurs om kritisch mee te denken bij de uitwerking van het Active House-concept van Velux in samenwerking met de Bouwhulp Groep voor de 10 woningen die naar label A++ worden gerenoveerd. We bewaakten de doelstellingen, de samenhang van het concept en zorgden voor optimalisatie van energiebesparing en een gezond binnenklimaat.

Meer weten? Neem contact op met Cees Leenaerts.

Lees ook: http://www.renda.nl/artikel/van-label-e-naar-a-met-robuuste-aanpak

De Poorterstraat op de GPR Projectenwebsite

[iframe src=”http://gprprojecten.nl/Home/Details/6897/Groot-Onderhoud-Poorterstraat-en-omgeving” width=”100%” height=”500″]

Foto Poorterstraat voor renovatie