Rapportage MIAVamil en advies duurzaam bouwen – Green Planet

Initiatiefnemer Edward Doorten heeft in Pesse met Green Planet een mobiliteits-concept gerealiseerd, waarin duurzaamheid centraal staat. In het gebouw kun je flexwerken, vergaderen in de vergaderzalen en lunchen op het terras terwijl je je auto of fiets bij kunt laden aan de laadpalen. Ook kun je er terecht voor lokaal geproduceerd groen gas en diverse andere fossiele en bio-brandstoffen. Vanuit het toeristisch informatie punt, kan je het Nationaal Park Dwingelderveld ontdekken. Al deze functies zijn geïntegreerd onder een dome. De duurzaamheid van het gebouw komt in alle aspecten van het gebouw terug.

Maatwerkadvies voor MIAVamil aanvraag

W/E adviseurs heeft voor Green Planet de aanvraag van MIAVamil subsidie ondersteund met het leveren van maatwerkadvies, de noodzakelijke rapportages en een GPR Gebouw-berekening. Excelerate diende de aanvraag voor MIAVamil in. De aanvraag werd gehonoreerd en de investeringsaftrek kon worden toegepast.

Zeer duurzaam resultaat in GPR Gebouw

Tankstations zijn niet inbegrepen in GPR Gebouw als functie. W/E adviseurs maakte de GPR Gebouw-berekening daarom binnen de functie bijeenkomstgebouw. Er zijn zeer mooie duurzame resultaten behaald, met een gemiddelde score van 8,5 en hoger dan 8 op ieder thema.

De hoge score op Energie wordt behaald door gebruik van biomassa voor verwarming, opwekking elektriciteit door windmolens en hergebruik van proceswarmte. De opvang van hemelwater en het gebruik van lichte en innovatieve materialen zorgen voor een hoge score op Milieu. Het gebouw heeft een zeer goede luchtkwaliteit en hoog thermisch comfort. De score op Gebruikskwaliteit is laag vanwege de ruimtelijke beperkingen van bouwen onder een dome. Er is goed nagedacht over toekomstige ontwikkelingen, er is bijvoorbeeld bij de bouw rekening gehouden met uitbreiding van de gebruiksoppervlakte en er kan een PV-installatie aangelegd worden zonder grote aanpassingen.

In samenspraak met de opdrachtgever en andere betrokkenen heeft W/E adviseurs richting gegeven aan het gebouw- en installatieconcept.

logo green planet

Green Planet biedt steeds de keuze uit ‘the best of both worlds’. De basis van Green Planet is een state-of-the-art tankstation voor fossiele en duurzame brandstoffen, waarbij de laatste groep zich sterk ontwikkelt en steeds belangrijker wordt. Schoner en bewuster rijden is de basis. Bij de bouw van de inspirerende locatie met de zowel van buiten als van binnen opvallend vormgegeven ‘dome’ is gebruik gemaakt van duurzame materialen. De eigen windmolens voorzien voor een belangrijk deel in de benodigde energie.

bron: http://greenplanet.nl/

Ik heb W/E adviseurs leren kennen als een zeer nauw bij het Green Planet betrokken bureau betreffende de GPR Gebouw advisering. Het contact verliep uiterst plezierig, de aanpak was pragmatisch en de medewerkers waren ter zake kundig. Van ontwerp tot realisatie is er optimaal meegedacht om invulling te geven aan de opdracht zoals Green Planet deze aan W/E adviseurs heeft verstrekt.

 

Afbeelding Green Planet Pesse WE adviseurs duurzaam bouwen
Afbeelding Green Planet Pesse GPR Gebouw scores WE adviseurs duurzaam bouwen