NeZeR – business case Near Zero Energy Renovatie

Samen met een aantal Europese partners, dragen W/E adviseurs, Portaal, Platform31, Gemeente Amersfoort en Gemeente Rotterdam kennis over Nul-op-de-meter renovatie nu over de grens uit en leren van goede ideeën die in het buitenland ontwikkeld zijn. Voor dit doel is NeZeR, een Europees project met financiële steun van de EU, in het leven geroepen. NeZeR, dat staat voor Near Zero Energy Renovation en beoogt de richtlijnen voor complete renovatie concepten, zoals Nul-op-de-meter, op te stellen en vervolgens aan te tonen dat hiervoor een solide business case kan worden geformuleerd.

Slimme maatregelen voor Near Zero Energy Renovation op Europese renovatiemarkt

NeZeR promoot de Near Zero Energy Renovation in de Europese renovatiemarkt en doet dit met alle belanghebbende partijen in de bouwketen en financiële sector. Bestaande technische oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen, worden geanalyseerd en gecombineerd tot kant-en-klare renovatieconcepten. Haalbaarheidsstudies benadrukken de business case van Near Zero Energy Renovation tegenover traditionele renovatietechnieken verder. Vervolgens ontwikkelen de partners concrete actieplannen voor de toepassing in 6 Europese steden, waaronder Rotterdam, Amersfoort en Stockholm. Voor de aansluiting met marktpartijen wordt er in elk deelnemend land een ‘nationale cluster’ van stakeholders gevormd. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden de renovatieconcepten gedeeld met productaanbieders, gebouweigenaren, financiële instellingen en de lokale overheid. Daarnaast worden institutionele barrières én de oplossingen hiervoor in diverse landen in kaart gebracht, bijvoorbeeld de Woonbundel in Nederland.

De routekaart naar klimaatneutraal 2050

Corporaties met een lange termijnvisie op de kwaliteit van hun woningvoorraad zijn bezig met een forse koerswijziging op het vlak van duurzaamheid. Doeljaar 2020 en label B wisselen van plaats met de stip op de horizon van klimaatneutraal in 2050. Wat dit betekent en hoe deze ambitie concreet vorm te geven, is de vraag die hoog op de agenda staat bij ambitieuze corporatieprofessionals. NeZeR heeft samen met dertien partners een routekaart ontwikkeld: op naar een klimaatneutrale sociale huursector in 2050.

De dertien partners, uit Zweden, Finland, Roemenië, Spanje en Nederland, hebben binnen het NeZeR project kennis gedeeld en opgebouwd rondom het thema van vergaande energierenovaties in de woningbouw. Vanuit Nederland zijn de gemeenten Amersfoort en Rotterdam, W/E adviseurs en Portaal als partner betrokken. Hoofddoel van het project is het stimuleren van energiezuinige gebouwrenovatie in Europa. Zo maakt elk land met belanghouders als gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen een Nationale Routekaart ter ondersteuning van de gezamenlijke opgave. Onderlinge vergelijking van barrières en de aanpak daarvan per land levert vaak nieuwe inzichten. Met de uitkomsten van het NeZeR project, aangevuld met literatuurstudies en interviews, is het Nederlandse speelveld met knelpunten, kansrijke acties, impactpotentieel en bruikbare indicatoren in kaart gebracht. Deze informatie is gegroepeerd op basis van de diverse belangenhouders. Bij corporaties zijn het gebrek aan gevoel voor urgentie en overregulering door de overheid belangrijke knelpunten. Kansrijk zijn het denken vanuit bewonersperspectief, nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en aanbestedingen die aanbieders maximaal uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. Met (tempo)versnelling, dus niet per se met meer techniek of geld, kan de sector impact genereren. Indicatoren hiervoor zijn de verbetering van de gemiddelde Energie-Index en de klanttevredenheid.

Lees het NeZeR-rapport: Routekaart naar klimaatneutraal 2050

NeZeR Routekaart Naar 2050
NeZeR Routekaart Naar 2050
NeZeR-Routekaart-naar-2050.pdf
1.1 MiB
1677 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Of download het artikel dat in 2016 verscheen in Renda:

2016 Renda - De routekaart naar klimaatneutraal 2050
2016 Renda - De routekaart naar klimaatneutraal 2050
2016-Renda-publication-Dutch-Roadmap-for-housing-companies.pdf
2.6 MiB
1289 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Europese ontwerpcompetities naar voorbeeld van niaNesto

Belangrijk onderdeel vormen de ontwerpcompetities die in deelnemende landen worden georganiseerd en die uitmonden in een Europese Finale. De opzet van deze competities is geïnspireerd op de niaNesto competitie zoals die in 2012 door Portaal is georganiseerd.

Download de brochure van de 5 Nederlandse finalisten:

NEZER D6.2 Brochure Design Competitions-NL  Versie
NEZER D6.2 Brochure Design Competitions-NL Versie
NEZER-D6.2-Brochure-Design-Competitions-NL-versie.pdf
1.7 MiB
940 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Meer informatie: nezer-project.eu of lees de final technical report.