Planadvies en procesbegeleiding energieneutraal bouwen Montferland

Woningstichting Bergh en de gemeente Montferland namen het ambitieuze initiatief voor energieneutrale woningen. W/E adviseurs verrichtte in opdracht van de gemeente Montferland een haalbaarheidsstudie. Op deze stevige basis wilde woningstichting Bergh voortborduren. De woningstichting ging een gunningsproces voor 61 woningen aan – waaronder 18 energieneutrale woningen en het overige deel vergaand energiezuinig – en schakelde op haar beurt W/E adviseurs in. De woningstichting en de gemeente zijn gedurende het hele proces opdrachtgever.

Woningen zijn energiezuiniger dan verplicht

De focus bij de koop- en huurwoningen ligt op energie, wooncomfort, duurzaamheid en architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit. Men wil de woonlasten beheersen en reduceren door energiezuinig te bouwen en een voorbeeld geven voor het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot. De woningen zijn energiezuiniger dan wettelijk verplicht. Ten opzichte van de norm kan de bewoner mogelijk tot 80% energie besparen.

Energieneutraal bouwen in de sociale sector leek ons aanvankelijk een brug te ver, maar W/E adviseurs schetste tijdens de werksessie een helder beeld van de kwaliteit die mogelijk is. Ik zag direct de kans met het nieuwe aanbesteden, design en construct en adviseerde mijn directie mee te gaan met het initiatief ‘energieneutraal bouwen’ én om W/E adviseurs hierbij in te schakelen.

Voor de gemeente Montferland is het erg nuttig dat we met een onafhankelijke partij met kennis van zaken het project kunnen doorlopen. Of het nu op technisch of financieel gebied is, W/E geeft ons altijd gedegen advies. Mede hierdoor en door alle enthousiaste partijen komen er in Montferland energieneutrale woningen en daar zijn we trots op.

Haalbaarheidsstudie, planadvies, procesbegeleiding en subsidietraject

W/E adviseurs is een ervaren adviespartner op het gebied van energieneutraal bouwen en wonen. Naast de
inhoudelijke opdracht kijkt W/E adviseurs steeds ook een stuk verder. Samen met de opdrachtgevers werken onze adviseurs concreet samen aan de realisatie van een project. Afhankelijk van de behoeften van de opdrachtgevers wordt er een adviespakket op maat samengesteld. In het traject ‘Stappen naar een Energieneutraal Montferland’ zijn de volgende werkzaamheden verricht:

  1. Workshop en haalbaarheidsstudie energieneutraal bouwen
  2. Go/no-go-visie Woningstichting Bergh
  3. Vraagspecificaties aanbestedings- en gunningsdocumenten
  4. Deelname gunningscommissie; beoordeling energieconcepten
  5. Kwaliteitsborging in ontwerp en uitvoeringsfase
  6. Bouwtechnisch en bouwfysisch advies
  7. Subsidieaanvragen Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw (SEV) en Woonparken Gelderland (Provincie)
  8. Opzet en uitvoering monitoringtraject

W/E adviseurs heeft ook een kennis- en evaluatietraject voor Energiesprong Montferland begeleid.

Meer informatie? Neem contact op met Esther Roth.

Kort filmpje over Energiesprong Montferland

illustratie woningen Planadvies en procesbegeleiding Energiesneutraal bouwen Montferland