Onderzoek reflecterende binnenzonwering in leslokalen

In basisscholen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van smartboards. Deze computergestuurde schoolborden vereisen een aanpassing van de lichtcondities in het klaslokaal. Zo is er meer behoefte aan helderheidswering van de ramen, ook wanneer de zon niet schijnt. In veel scholen is dit alleen mogelijk door de buitenzonwering omlaag te doen. Door het veelvuldiger gebruik, ook bij ongunstiger weersomstandigheden (bijvoorbeeld veel wind), treden vaker dan voorheen gebreken op aan de buitenzonwering. Daarom onderzocht Ingenieursbureau Drechtsteden de mogelijkheden om buitenzonwering in schoolgebouwen te vervangen door reflecterende binnenzonwering.

Effect binnen- en buitenzonwering

In twee basisscholen in Dordrecht is een proef uitgevoerd met twee typen binnenzonwering om het effect daarvan op de binnentemperatuur in de zomerperiode na te gaan. Door W/E zijn metingen verricht in lokalen die met deze binnenzonwering waren uitgerust en in twee vergelijkbare lokalen met buitenzonwering. Door de leerkrachten is in de meetperiode een logboek bijgehouden waarin ze het gebruik van zonwering en ventilatievoorzieningen noteerden.

De meetresultaten lieten nauwelijks verschillen in binnentemperatuur zien tussen de lokalen die met buitenzonwering waren voorzien en de lokalen met binnenzonwering. Uit het onderzoek kon voorzichtig worden geconcludeerd dat beide typen toegepaste reflecterende binnenzonwering een bruikbaar alternatief vormen voor buitenzonwering.

Meer informatie? Neem contact op met Cees Leenaerts.

Foto Onderzoek reflecterende binnenzonwering in leslokalen 2