Leeswijzer duurzaamheid – Green Deal Scholen

In opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK, de initiatiefnemer van de Green Deal Scholen, ontwikkelt W/E adviseurs een leeswijzer over hulpmiddelen voor het verduurzamen van scholen. De praktische leeswijzer legt uit hoe, in welke situatie, en met welk doel de hulpmiddelen bij het verduurzamen van schoolgebouwen inzetbaar zijn.

De hulpmiddelen die in concrete pilot projecten onderzocht worden zijn:

Leeswijzer biedt schoolbesturen duidelijkheid over keuzemogelijkheden

De leeswijzer maakt onder andere duidelijk hoe inhoud en doel van de hulpmiddelen zich tot elkaar verhouden. Hoe de hulpmiddelen worden ingezet om inzicht te krijgen in de huidige duurzaamheid van het schoolgebouw. Hoe de hulpmiddelen per processtap worden ingezet. Hoe de hulpmiddelen helpen bij het realiseren van duurzaamheidsambities. Wat partijen minimaal moeten weten om de hulpmiddelen te gebruiken en wat bij het gebruik de belangrijkste aandachtspunten en ervaringen zijn.

logo green deal scholen - webWat is de Green Deal Scholen?

In 2015 werd de Green Deal Scholen getekend met als doel een gezonde leer- en werkomgeving te creëren, in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dit moet bereikt gaan worden door schoolbesturen en gemeenten te helpen scholen gezamenlijk te verduurzamen.

Heeft u interesse in de leeswijzer voor het verduurzamen van schoolgebouwen en wilt u meer informatie? Neem contact op met Esther Roth.