Klankbordgroep GPR Vastgoed – Duurzaamheid op de kaart!

Wilt u …

  • de duurzaamheidsprestaties van uw vastgoed aantonen?
  • inzicht in het duurzaamheidpotentieel van uw vastgoed?
  • op basis daarvan het juiste gesprek voeren met stakeholders?
  • bij vastgoedsturing, prestatieafspraken, investeringsbeslissing of uitvraag?
  • naast energieprestatie ook andere vastgoedkwaliteiten en –data betrekken?

screenshot GPR Vastgoed 1Duurzaamheid van vastgoed op de kaart

GPR Vastgoed zet de duurzaamheidsprestaties van de gebouwde omgeving van heel Nederland letterlijk én figuurlijk op de kaart. Duurzaamheid is inzichtelijk gemaakt volgens de breed geaccepteerde en eenvoudig te begrijpen taal en rapportcijfers van GPR Gebouw. Naast de energieprestatie geeft GPR Vastgoed inzicht in de milieuprestatie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van woningen én utilitaire gebouwen.

Verrijkt met openbare data

screenshot GPR Vastgoed 2De vastgoedinformatie combineren we met andere data zoals die van het kadaster, het CBS, bewonersplatforms en de energienetbeheerders. Zo heeft u alle benodigde informatie overzichtelijk bij elkaar, eenvoudig toegankelijk via internet, voor het voeren van het juiste gesprek over verduurzaming in uw werkgebied.

Analyseren, benchmarken, monitoren en uitvragen

Naast visueel inzicht via een gebiedsselectie op de kaart, ondersteunt GPR Vastgoed analyses van gebouwportefeuilles met tabellen en grafieken. Gezamenlijk benchmarken en monitoren van verduurzaming is nu eenvoudig mogelijk. GPR Vastgoed ondersteunt u bij het stellen van de juiste uitvraag voor verduurzaming van gebouwen.

screenshot GPR Vastgoed 3Ontdek uw route naar een duurzame gebouwde omgeving

Met de conceptenbibliotheek kunt u vastgoedsturingsscenario’s doorrekenen en de voor u aantrekkelijke route naar een energieneutrale
én duurzame gebouwde omgeving uitstippelen!

Bouw mee aan duurzaamheid op de kaart!

Door deel te nemen aan de ontwikkeling van GPR Vastgoed draagt u bij aan het op de kaart zetten van de benchmark van duurzaamheid in Nederland! Tegelijkertijd kunt u ten alle tijd zelf kiezen voor het openbaar maken of juist afschermen van uw vastgoedgegevens binnen GPR Vastgoed.

Meer informatie, interesse? Neem contact op met:
W/E adviseurs  |  Thijs Kurstjens |  kurstjens@w-e.nl  |  06-53237832