Het kantoor van Kennemer Wonen met Boudewijn Elsinga van W/E adviseurs

In drie maanden tijd is een duurzaamheidsvisie mét uitvoeringsprogramma opgeleverd. Tot grote tevredenheid van de Raad van Commissarissen Dit mooie resultaat behaalden medewerkers van Kennemer Wonen samen met W/E adviseurs.

Kennemer Wonen beheert ruim 10.000 woningen in de Noord-Hollandse gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Uitgeest en Castricum. De corporatie heeft al een lange traditie met besparen en duurzaam opwekken van energie. Zo is de landelijke doelstelling van een gemiddeld label B in 2021 voor de eigen woningvoorraad al in 2018 behaald en krijgen huurders al jaren de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te laten aanbrengen, zonder (directe) huurverhoging.

Herijking van de visie op duurzaamheid

Het is misschien juist wel de voorsprong die leidde tot de behoefte om een herijking van de visie op duurzaamheid. “Welke rol en positie kiezen we als Kennemer Wonen ten opzichte van de nieuwe stippen op de horizon van CO2-neutraliteit en circulariteit? Wat is de opgave nou eigenlijk en wat is financieel haalbaar?” Michiel van Baarsen (manager Vastgoed) en Marisa Kok (trainee Vastgoed) schakelden W/E adviseurs in om hen te ondersteunen bij het beantwoorden en structureren van deze vragen.

Werksessie met medewerkers, huurders en gemeenten

Draagvlak in drie maanden

De vraag van Kennemer Wonen: maak samen met ons in drie maanden tijd een breed gedragen duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma. In een beperkt aantal werksessies heeft W/E adviseurs samen met de medewerkers, het management team, huurders en gemeenten vorm gegeven aan de nodige teksten, beelden en cijfers. W/E benutte hiertoe een reeks instrumenten die al eerder met succes werden ingezet bij andere corporaties,  zoals de lokale routekaart naar CO2-neutraal, GPR Gebouw en het leeromgevingsprogramma.

De Duurzame Thuisgever!

In de visie getiteld De Duurzame Thuisgever!’ gaf het team structuur aan prioriteiten en strategieën van Kennemer Wonen met drie dragers: Naar CO2-neutraal vastgoed (1), met betrokken klanten (2) en een duurzame bedrijfsvoering (3).

Het bijbehorende uitvoeringsprogramma bracht vervolgens de milieutechnische (CO2) en financiële effecten van een aantal vastgoedscenario’s in beeld. De maatregelen en kosten zijn op maat en per complex bepaald zodat een realistisch inzicht en tijdspad van de route naar een CO2-neutrale voorraad helder werd.

De basis van maatregelen bestaat uit isolatie en zonnepanelen (waar nog mogelijk), op termijn aan te vullen met een warmtepomp (all-electric) of een aansluiting op het lokale warmtenet.

Enthousiaste Raad van Commissarissen

De resultaten zijn gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen van Kennemer Wonen. Diezelfde resultaten dienden als input aan voor een financiële portefeuillescenario-analyse uitgevoerd door Finance Ideas.

Michiel van Baarsen: “Een duurzaamheidsvisie heb je nodig om vanuit heldere uitgangspunten met elkaar vooruit te kunnen kijken en dat op een goede manier te communiceren naar stakeholders. De resultaten en financiële onderbouwingen uit de ‘lokale routekaart naar CO2-neutraal’ zijn daarnaast essentieel om de beoogde verbeterscenario’s te kunnen analyseren met elkaar om daarna ook echt aan de slag te gaan. De Raad van Commissarissen was enthousiast over de geleverde inspanningen in zo’n korte tijd.”