Duurzaamheid voor mt en rvc mét PE-punten

Incompanycursus voor corporaties

 Als je het over duurzaamheid hebt, is vaak de eerste vraag: “Wat verstaan we daar eigenlijk onder?” Tegelijkertijd staat duurzaamheid meer dan ooit hoog op veel agenda’s. Zelfs het ministerie van BZK heeft verduurzaming benoemd tot één van de prioriteiten van volkshuisvesting voor de komende periode.

Ondanks het idee dat in Nederland misschien wel ‘de beste huurwoningen van de wereld’ staan, is er nog een wereld te winnen wat betreft het  verduurzamen van de sociale woningvoorraad. Het behalen van bijvoorbeeld de energiebesparingsdoelstellingen in de gebouwde omgeving uit het Energieakkoord blijkt nog geen sinecure. Corporaties spelen – met hun doelgroep, woningvoorraad, omvang en expertise een belangrijke rol in deze uitdaging. Vanuit de nieuwe Woningwet is samenwerking met huurders en gemeenten op het thema duurzaamheid nog eens benadrukt.

Doelgroep

Doelgroep van de inspiratiesessie duurzaamheid in de corporatiesector zijn: toezichthouders (rvc), bestuurders, assetmanagers en beleidsmedewerkers.

Doel van de cursus

Het doel van deze cursus is bestuurders en commissarissen inzicht geven in de wereld van duurzaamheid. Van energielabels tot Energie-Indexen, van routekaarten die moeten worden ingevuld tot circulariteit en van Nul op de Meter tot no regret. Wat is de essentie van de opgave in de Nederlandse context? Wat zien we in de praktijk? En hoe doen wij het als organisatie?

Leerdoelen

Deelnemers aan de inspiratiesessie hebben na afloop:

 • basiskennis aangaande duurzaamheid in de gebouwde omgeving;
 • inzicht in de stand van zaken én uitdagingen rondom ‘duurzaamheid in de corporatiesector’;
 • kennis van relevante meetmethoden en termen (Energie-Index, woonlastenwaarborg, etc.);
 • gevoel bij de rol van duurzaamheid in het gesprek met belangenhouders;
 • Kennisgemaakt met inspirerende voorbeelden uit de praktijk (onder meer Nul op de Meter, duurzame energie, innovatief opdrachtgeverschap);
 • inzicht in de rol van duurzaamheid bij investeringsbeslissingen;
 • inzicht in de kansen, belemmeringen én routes naar een duurzame woningvoorraad!

Programma

De leerdoelen willen we bereiken met de volgende bijdrage aan het programma:

 • Interactief mondeling verslag van voorafgaande projectbezoeken: “Wat viel op?”
 • Duurzaam vastgoed
 • Introductie begrip
 • (inter)nationaal beleid, Energieakkoord
 • Speelveld, terminologie, tools en indicatoren
 • Corporaties en duurzaamheid: prioriteit …?
 • Van toen naar nu, sectorconvenant
 • De nieuwe Woningwet (tripartite overleg)
 • Nationale routekaart 2050 (de benodigde transitie)
 • Nul op de Meter en ‘alle B’tjes helpen’
 • Circulariteit
 • VTW Handreiking Duurzaamheid en Energiestuur
 • Voorbeelden
 • Dilemma’s in de praktijk
 • Regelgeving, systeemfouten
 • Organisatie en innovatief opdrachtgeverschap
 • Data, meten en monitoren
 • Investeringsbeslissingen
 • Gedachtevorming rondom duurzaamheid
 • Discussie

Permanente Educatie

Voor het actief bijwonen van de gehele bijeenkomst kunnen toezichthouders PE-punten ontvangen. OTB verzorgt de toekenning van PE-punten.

Informatie aanvragen over incompanycursus Duurzaamheid voor MT en RvC

 • Ik ontvang graag meer informatie over de incompanycursus Duurzaamheid voor MT en RvC
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum in overleg

Locatie

Wij komen bij u langs of op een andere, door u gewenste locatie.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mt- en rvc-leden van woningcorporaties.

Kosten

Op aanvraag

Wie geeft de cursus?

Prof. dr. Ir. Henk Visscher

Prof. dr. Ir. Henk Visscher

Hoogleraar housing Quality & Process Innovation, OTB, TU Delft
Dr. Laure Itard

Dr. Laure Itard

Universitair hoofddocent OTB, Faculteit Bouwkunde TU Delft en lector Energie en Gebouwde omgeving, Haagse Hogeschool
ir. Thijs Kurstjens

ir. Thijs Kurstjens

senior adviseur corporaties bij W/E