Huurders aan het stuur bij Wooncompagnie

Bij Wooncompagnie staan huurders aan het stuur als het gaat om de duurzaamheid van hun woningen. Wordt een in een wijk gerenoveerd, dan stimuleert Wooncompagnie omwonende huurders tegen een vriendelijke prijs energiebesparende maatregelen te treffen. Niet opgelegd dus, maar de huurder beslist. W/E adviseurs begeleidde de corporatie in hun zoektocht naar deze aanpak.

Haagse regels bij Wooncompagnie al praktijk

Huurders van Wooncompagnie hebben meegestuurd aan het duurzaamheidsbeleid van de middelgrote woningcorporatie uit Hoorn: in deze vorm een uniek én voorbeeldig traject. John Hendriks, directeur-bestuurder van de Noord-Hollandse corporatie nam het initiatief om het beleid voor duurzaamheid samen met de huurdersorganisaties op te stellen. Eind november is het duurzaamheidsbeleid voor 2014-2020 positief ontvangen door de samenwerkende huurdersorganisaties (SHO).

“Wat Den Haag presenteert als een noodzakelijke vernieuwing, is bij ons al in praktijk gebracht.”

“We hebben het traject vanaf het begin als heel positief ervaren.”

Voor veel corporaties nog een brug te ver

Bij de gefaseerde aanpak onder begeleiding van Thijs Kurstjens van W/E adviseurs hebben de samenwerkende huurdersorganisaties de hoofdrol. In de bijeenkomsten met de klankbordgroep van huurders en de werkgroep van de corporatie is het containerbegrip duurzaamheid omgezet in concrete en gezamenlijk gedragen doelstellingen.

Het beleid – van olietanker naar olievlek

Wooncompagnie kent een lange traditie van energiebeleid en heeft een bovengemiddeld energiezuinig woningbezit. Juist in een traditie ligt soms de beperking, zo bleek. De ‘olietanker’ van de meerjaren onderhoudsplanning bepaalt in veel gevallen wat er de komende jaren aan woningen verbeterd wordt. Om de doelstelling van gemiddeld energielabel B in 2020 te bereiken, zoekt Wooncompagnie de actieve samenwerking met zijn huurders en hun initiatief op. Het beleid gaat uit van keuzevrijheid voor de huurder en het creëren van schaalvoordeel vanuit de corporatie. Wordt er in een wijk gerenoveerd, dan stimuleert Wooncompagnie omwonende huurders energiebesparende maatregelen te treffen, zoals spouwmuurisolatie of zonnepanelen: de ‘olievlek’. Wooncompagnie zorgt dan dat leveranciers de maatregelen tegen een vriendelijke vergoeding realiseren, maar de huurder beslist.

“Ik ben blij verrast over de vergaande groene ambities van Wooncompagnie én de bereidheid hier met huurders écht in te duiken. Dat gaat voor veel corporaties nog een brug te ver.”