Kwaliteitsbeeld GPR Gebouw en BREEAM-NL met verbeteradvies hoofdkantoor Solarlux

Solarlux heeft in 2009/2010 haar nieuwe hoofdkantoor gerealiseerd. Het gebouw met showroom, kantoren en magazijn is zo uitgevoerd dat het voor klanten een toonbeeld is van de mogelijkheden van hun producten. In samenhang daarmee is bijzondere aandacht besteed aan duurzaam bouwen. Met name op het vlak van energiebesparing en comfortabel en gezond binnenklimaat.

Inzicht in mate van duurzaamheid en beproefde meetmethodieken

Solarlux had behoefte aan breder inzicht in de mate van duurzaamheid van het nieuwe hoofdkantoor, gecombineerd met de wens om inzicht te krijgen in beproefde methodieken om duurzaamheid van gebouwen te meten. W/E adviseurs stelde een kwaliteitsbeeld van de nieuwbouw op met GPR Gebouw en gaf een indicatie van kwalificatie volgens BREEAM-NL. Bovendien is door W/E vanuit een bondige analyse een reeks optimalisatie-mogelijkheden voorgesteld.

Meer informatie? Neem contact op met Gerben Schuurman of John Mak.

Foto Duurzaam hoofdkantoor Solarlux
GPR score Solarlux