GPR Dierenpark – maatwerk vertaling GPR Gebouw

Dierenpark Emmen heeft al veel duurzame vernieuwingen doorgevoerd, zoals scheiding van afvalstromen, gebruik van energiezuinige apparaten en verlichting, biologisch afbreekbare disposals en informatie voor bezoekers. Daarnaast wordt enkel gebruik gemaakt van watergedragen verf.

Samen met de gemeente ontwikkelde het dierenpark een geheel nieuw concept voor een park inclusief een theater, dat als werktitel ‘beLEVENspark ‘ draagt. Een ambitie is het park te laten functioneren als een ecosysteem op thema’s als energie- en waterhuishouding, materiaalkringlopen en inrichting van de samenwerking met partners bij ontwerp, bouw en exploitatie. Duurzame innovatie is een belangrijke drager. Tijdens bouw en exploitatie wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van ‘Cradle to Cradle’. Er wordt gestuurd op een CO2 neutrale exploitatie en gebruik van 100% hernieuwbare energie. Ook wordt het park ontwikkeld met als doelstelling een 8-score op basis van GPR Gebouw.

Om de duurzaamheid meetbaar te maken in lijn met de prestatie-eisen van de provincie heeft de opdrachtgever W/E adviseurs gevraagd een maatwerk vertaling van GPR Gebouw te maken dat als communicatie- en ontwerphulpmiddel gebruikt kan worden. GPR Dierenpark dus, op zichzelf al één van de innovaties binnen dit project.

Opdrachtgever is Projectorganisatie Dierenpark Emmen Next. Aansturing van het projectbureau en projectleiding duurzaamheid wordt ingevuld door draaijer+partners. Partner voor ontwikkeling, realisatie en onderhoud is commerciële ontwikkelaar VolkerWessels, adviseur wtb-installaties is Halmos.

Afbeelding GPR Dierenpark - Dierenpark Emmen