Advies energieneutraliteit en duurzaamheid Provinciehuis Gelderland

Het bestuur en de ambtelijke organisatie van de provincie Gelderland zijn gehuisvest in diverse gebouwen aan de Markt in Arnhem. Er is gestart met plannen voor een herhuisvesting waarbij het Huis der Provincie wordt gehandhaafd en gerenoveerd en het gebouw Rijnstate tot op het skelet gesloopt en weer wordt opgebouwd. Tussen beide gebouwen komt nieuwbouw. De ambitie is het realiseren van energieneutrale, duurzame huisvesting op het niveau van BREEAM Excellent of GPR Gebouw score 8.

Concrete maatregelen voor het bereiken van energieneutraliteit

W/E bracht in beeld wat energieneutraliteit en duurzaamheid in dit geval betekenen en welke concrete maatregelen genomen kunnen worden voor het halen van de ambities. Rekening wordt gehouden met het gebouwgebonden energieverbruik, het verbruik van computers, liften, horeca en het materiaalgebonden energieverbruik door winning, productie, transport en afvalverwerking. Eveneens wordt de inzet van zonnecellen, biomassa en windenergie onderzocht.

Energieneutrale herhuisvesting brengt energiebesparing tot bijna 80%

Door vermindering van het gebruiksoppervlak en een energie-efficiëntere herhuisvesting verminderen de jaarlijkse energiekosten met meer dan 50%. Wanneer de herhuisvesting energieneutraal wordt uitgevoerd gaan deze kosten verder omlaag naar een besparing van nagenoeg 80% per jaar.

Prettig leefklimaat

W/E onderzocht met certificeringsinstrument BREEAM-NL en ontwerp- en monitoringsinstrument GPR Gebouw ook de kwaliteit van gebouwaspecten als materiaal, binnenklimaat, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Behalve energiebesparing levert een duurzaam gebouw namelijk een prettig leefklimaat op waardoor er sprake is van minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit en lagere gebruikskosten, door te kiezen voor een robuust klimaat concept en een flexibel te wijzigen gebouw.

Meer informatie? Neem contact op met Gerben Schuurman of Cees Leenaerts.

Foto Provinciehuis Gelderland