Energieconsulent Gelders Klimaatprogramma Aanpakken en Aanpassen

Foto Energieconsulentschap GelderlandProvincie Gelderland wil naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Gelderland in 2050. Publieksfuncties in utiliteitsbouw zoals zorg, scholen en sport- & recreatiecentra krijgen extra aandacht op gebied van energie en binnenklimaat. Het doel is om tot en met 2011 per jaar tenminste 20 gebouwen te realiseren met hoge energieambities, waarbij 20 tot 30% zuiniger wordt gebouwd dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Energiescans en procesbegeleiding

W/E adviseurs voert, als provinciaal energieconsulent, energiescans uit en biedt procesbegeleiding voor diverse projecten, waaronder het nieuw te bouwen Citadel college te Nijmegen-Lent. Uit de energiescan van het Citadel College komt o.a. naar voren dat een WKO met open bron (in combinatie met een warmtepomp en lage temperatuurverwarming), een economisch haalbare optie is voor toepassing van duurzame energie en reductie van CO2.

Folder Provincie Gelderland – advies en ondersteuning duurzaam energieverbruik