Energieconcept en bouwfysica advies Pieter Steynstraat, Zwolle

Woningstichting SWZ wil de kwaliteit van een woonblok aan de Pieter Steynstraat in Zwolle een impuls geven. Ze heeft de aanbesteding hiervoor op een innovatieve manier ingericht. SWZ is begeleid door SEV binnen het programma Slim en Snel. Consortia werden gevraagd plannen te presenteren, waarna een jurydebat plaatsvond en de winnaar direct bekend werd. W/E adviseurs heeft in een consortium met onder andere Van Wijnen de aanbesteding voor de renovatie van het woonblok gewonnen. Eén van de wensen van SWZ is het realiseren van ten minste energielabel B voor de 54 portiek-etagewoningen.

Koudebrugmodellen en advies geluidsisolatie

W/E heeft hiervoor een passend energieconcept opgesteld en uitgewerkt. Aan de hand van koudebrugmodellen is het risico op condensatie ten gevolge van koude oppervlakken bepaald en in samenhang met de energiebesparende maatregelen zijn suggesties gedaan voor verbetering van de detaillering. Daarnaast heeft W/E advisering verzorgd op het gebied van geluidisolatie tussen de woningen, (spui)ventilatie, daglicht, geluidwering gevel en installatie-geluid. Met betrekking tot brandveiligheid is een risicoanalyse gemaakt, met speciale aandacht voor het brandoverslagrisico tussen woningen.

Meer weten? Neem contact op met Cees Leenaerts.

Foto Pieter Steynstraat Zwolle
koudebrug berekening Pieter Steynstraat Zwolle