Energieconcept, advies brandveiligheid – De Dillenburgh

De wijk Prinsenhof in Leidschendam bestaat uit een dubbele ring galerijflats uit de jaren ’60 rond een groot openbaar park. De renovatie van één van de galerijflats tot het nieuwe complex met de naam Dillenburgh is één van de projecten binnen een algehele herpositionering van Prinsenhof. Door de hoogwaardige renovatie van de galerijflat en de bouw van een nieuwe toren en een laagbouwdeel Architecten, is de Dillenburgh een hoogwaardig woon- en zorgcomplex geworden. De bestaande galerijflat is gestript en opnieuw ingevuld, met nieuwe plattegronden en hedendaags comfort. Over het blok heen is hoogbouw geplaatst en een nieuw laagbouwblok zorgt voor een levendiger straatbeeld. De bouwdelen hebben een eigen materialisering en worden met elkaar gekoppeld door de horizontale belijningen in de gevel.

Energieconcept en subsidieaanvraag

In het project is duurzaamheid vooral vertaald naar verbetering van het leefklimaat in de appartementen, naast kosten te besparen of de milieubelasting te verlagen. In opdracht van Vidomes, gemeente Delft en gemeente Leidschendam-Voorburg heet W/E adviseurs voor De Dillenburgh de subsidieaanvraag verzorgd en vervolgens i.s.m. Uticon het energieconcept uitgewerkt.

Advisering brandveiligheid

Naast advisering duurzaamheid en (steden)bouwfysica verzorgde W/E binnen het ontwerpteam de advisering brandveiligheid. Bijzondere aandacht is besteed aan de brandtechnische indeling van de hoogbouw. De wens van Heren 5 architecten om middels vides open verbindingen te realiseren tussen de boven elkaar gelegen corridors in de hoogbouw, resulteerde in een brandcompartimentering per drie verdiepingen. Hiermee wordt echter de in het Bouwbesluit maximaal toelaatbare brandcompartimentsgrootte ruim overschreden. In overleg met de brandweer is gekozen voor een gelijkwaardige oplossing die bestaat uit het realiseren van een brandveilig werkgebied voor de brandweer in de ruimte vóór de corridors. Deze oplossing is gerealiseerd zonder brandtechnische installaties.

Lees ook dit artikel over De Dillenburgh in Architectuur.nl