Energiebesparing zorg- en woongebouwen Laurens Wonen

Voor corporatie Laurens Wonen heeft W/E advies op energiebesparing van 26 zorg- en woongebouwen uitgebracht. De gebouwen zijn zowel bouwkundig als installatietechnisch geïnventariseerd. Voor deze voorraad werden eerder door Milieudienst Rijnmond verschillende maatregelen voor energiebesparing aangedragen. Deze rapportages boden echter niet voldoende of onjuiste gegevens om een energiebesparingsbeleid vorm te kunnen geven.

Zinvolle en financieel haalbare energiebesparende maatregelen

W/E adviseurs gaf daarom aan of er andere zinvolle en financieel haalbare energiebesparende maatregelen mogelijk zijn, binnen de levensduur van de gebouwen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar aard (fysiek, gedrag) en mogelijke ingreepmomenten (onderhoud, renovatie of nieuwbouw). Van de maatregelen wordt een technische beschrijving met een indicatie van investering en besparing gegeven. De rapportages van W/E adviseurs dienen als onderlegger voor het bedrijfsbrede energiebeleid.

Een deel van de geadviseerde maatregelen is direct uitgezet binnen de organisatie en uitgevoerd aan de gebouwen. Overige adviezen mijn meegenomen in de beleidsvorming.

Meer informatie? Neem contact op met Mieke Meulendijks.

Foto energiebesparing laurenswonen
energiebesparing laurenswonen3