Advies duurzaamheid renovatie woningen Het Schild van Randerodestraat

Woonstichting St. Joseph herontwikkelt woningbouwlocatie ‘Het Schild Van Randerodestraat’ te Boxtel. De beperkte functionele en technische kwaliteit van de woningen en de onvoldoende sociale veiligheid van de woonomgeving geven aanleiding voor herstructurering. Een aantal woningen wordt gesloopt om plaats te maken voor 30 nieuwe levensloopbestendige woningen. Daarnaast worden 21 galerijwoningen ingrijpend gerenoveerd.

Duurzaamheidsconcept is gericht op woonwensen van senioren

St. Joseph hanteert bij de planontwikkeling de hoge duurzaamheidsambities van Gemeente Boxtel, uitgedrukt in GPR Gebouw-scores. Op basis van een plananalyse is door W/E een passend duurzaamheidsconcept opgesteld met randvoorwaarden, richtlijnen en suggesties voor het ontwerp. Het concept is gericht op woonwensen van de doelgroep senioren: betaalbare woningen met een hoog comfortniveau die mogelijkheden bieden voor toekomstige aanpassingen. Passend binnen dit concept is een samenhangend pakket duurzame maatregelen bepaald waarmee wordt voldaan aan de gestelde ambities. Speciale aandacht is besteed aan specifieke bouwfysische aspecten zoals verbetering van de interne geluidwering tussen de renovatiewoningen. De toegepaste duurzaamheidsopties zijn robuust, beproefd en begrijpelijk.

Meer informatie? Neem contact op met Gerben Schuurman.

1
2
3
4
Illustratie Schild van Randerodestraat
1

gpr icon energie kozijnen geschikt voor toekomstige plaatsing drievoudige beglazing

2

GPR icon milieu toepassing van waterbesparende principes

3

GPR icon gezondheid sterk verbeterde geluidisolatie tussen woningen & CO2-gestuurde ventilatie

4

GPR icon toekomstwaarde hoogwaardige elementen: goede schilisolatie, LT- verwarming & buitenzonwering

Illustratie Schild van Randerodestraat GPR score