Duurzaamheid en bouwfysica in aanbesteding raadhuis Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt aan het meest duurzame raadhuis van Nederland. Het raadhuis en het kantoor van Rabobank worden gevestigd onder één energieneutraal dak. De herontwikkeling is als een Design, Build & Maintain aanbestedingstraject in de markt gezet. De gemeente vraagt om een EMVI-aanbesteding met zeer korte doorlooptijd en sturing op maximale duurzaamheid. De inzet van GPR Gebouw voor ambitiestelling en toetsing maakt dit mogelijk.

Energieneutraliteit mogelijk binnen strakke financiële kaders

De marktpartijen – bestaande uit drie ontwikkelende en bouwende consortia – hebben zeer ambitieuze plannen uitgewerkt. Iedereen is aangenaam verrast dat energieneutraliteit mogelijk blijkt binnen de gegeven strakke financiële kaders. Ook op de andere duurzaamheidthema’s wordt hoog gescoord. De hoge duurzaamheidsscore wordt bereikt door een zorgvuldige combinatie van bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische aspecten.

Adviseur duurzaamheid en bouwfysica

W/E adviseurs is ingeschakeld in de rol van adviseur duurzaamheid en bouwfysica. Daarmee draagt W/E bij aan een zorgvuldig proces en een correcte beoordeling met duidelijke spelregels voor het werken met GPR Gebouw, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Kwaliteitsborging voor duurzaamheid en bouwfysica

Ook na het moment van de gunning aan het winnende consortium Martens blijft W/E adviseurs betrokken. Tijdens het verdere ontwerptraject voert W/E in opdracht van de gemeente de kwaliteitsborging voor duurzaamheid en bouwfysica uit. De bouw van de herontwikkeling is januari 2014 van start gegaan en wordt naar verwachting afgerond in oktober 2014.

W/E adviseurs heeft ons als adviseur duurzaamheid en bouwfysica bijgestaan bij de EMVI-aanbesteding van de herontwikkeling ‘Raadhuis en Rabobank’. Dit is een traject met een zeer korte doorlooptijd en sturing op maximale duurzaamheid. De bijdrage van W/E heeft er zeker toe geleid dat binnen de gegeven strakke financiële kaders een zeer duurzaam energieneutraal raadhuis gerealiseerd zal worden. De keuze voor het gebruik van GPR Gebouw was daarbij ook belangrijk. GPR Gebouw is een instrument dat toegankelijk is, en zorgt dat de beperkte financiële middelen niet in de certificering maar in duurzame maatregelen terecht komt. De specialistische en brede kennis van W/E adviseurs was voor ons van groot belang.

 

Illustratie aanbesteding raadhuis Krimpen aan den IJssel