Coördinator SUSREG – Empowering sustainable urban planning

Europese Commissie

Rol W/E: Coördinator en procesopzet, ontwikkeling, verzorgen van trainingen en monitoren van resultaten

In april 2013 startte het EU project SUSREG “Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach”. Er zijn 17 partners uit 9 regio’s in 6 EU-landen met uit Nederland Stadsregio Arnhem Nijmegen, Omgevingsdienst Midden-Holland en Hogeschool Utrecht. Een belangrijke partner is ISOCARP, de internationale vereniging van stedenbouwkundigen. Met een totaal projectbudget van € 1,5 mln. wil Europa een impuls geven aan duurzame regionale en stedenbouwkundige planning.

SUSREG kent drie fases: In fase één wordt een gestructureerde procesaanpak opgesteld op basis van praktijkvoorbeelden uit de deelnemende landen. Hierbij wordt onder meer de software tool GPR Stedenbouw ingezet. Deze procesaanpak vormt de basis voor een trainingsaanbod dat per land door de lokale kennispartner wordt aangepast aan lokale omstandigheden, wensen en mogelijkheden.

In fase twee van het project worden in elke regio specifieke ‘case studies’ uitgevoerd die dienen als voorbeelden van een gestructureerde aanpak. Medewerkers van de regio’s ontvangen on-the-job coaching bij hun werk aan de eigen case study.

Fase drie, tenslotte, staat in het teken van bredere kennisoverdracht: op basis van de ervaringen en praktijkvoorbeelden die in fase één en twee zijn opgedaan worden trainingen aangeboden aan de beroepsgroep van stedenbouwkundigen. De verdere verspreiding van de kennis en het trainingsmateriaal – bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten met regionale organisaties – vormt een belangrijk aandachtspunt binnen het SUSREG project. Het project start in april 2013 en zal ruim 2 jaar lopen.

W/E heeft de Europese partijen bij elkaar gebracht, het project voorstel geschreven en de onderhandeling met de Europese Commissie over het uiteindelijke contract geleid. W/E is coördinator van het project en leidt daarnaast een aantal inhoudelijke onderdelen: de procesopzet, ontwikkeling en verzorgen van de regionale trainingen en monitoren van de resultaten. Het project levert een masterclass traject op voor stedenbouwkundigen over duurzaamheid en energie in de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan.