Advies collectieve zonnepanelen Centraal Wonen Houtwijk

De bewoners van het Centraal Wonen complex Houtwijk te Den Haag hebben wat met duurzaamheid. Al bij de bouw in 1984 werden, mede op verzoek van de beoogde bewoners, duurzame maatregelen toegepast: extra isolatie, dubbel glas, een atrium, collectieve verwarming. Voor die tijd een uitzonderlijke gebeurtenis! Bijna 30 jaar later is deze affiniteit nog altijd levend en namen de bewoners het initiatief om samen met Haag Wonen dit bijzondere woongebouw verder te verduurzamen.

Advies duurzaamheidsmaatregelen en weerzien na 27 jaar

Corporatie Haag Wonen vroeg W/E adviseurs om met hen en de bewoners te onderzoeken welke maatregelen hiervoor zinvol kunnen zijn. Een prettig weerzien, aangezien W/E ook bij het ontwerp van het gebouw in 1984 betrokken waren. Uit de uitgevoerde Quickscan Duurzaamheid bleek dat het gebouw relatief goed geïsoleerd is, vergeleken met andere woongebouwen uit die tijd. Tegelijkertijd waren er ideeën over de oplossingen bij de bewoners. Haag Wonen faciliteerde het traject waarin bewonersparticipatie een belangrijke rol speelde. Het collectieve karakter van het wooncomplex bleek ook de rode draad voor de oplossing: zonnepanelen voor collectief verbruik. Met een subsidie van de gemeente Den Haag en een kleine huurverhoging bleken de plannen te financieren en werden ze uitgevoerd. W/E adviseerde bij de leverancierskeuze en het vervolgtraject.

Het is bewezen dat huurders in samenwerking met woningcorporaties dit kunnen bereiken. Ik hoop dat er meer projecten volgen!

Wij stimuleren bewoners om zelf met duurzame ideeën hun woonomgeving te verbeteren. De corporatie zet graag in op projecten die wonen structureel beter maken.

Het project van bewoners, corporatie en gemeente draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Den Haag!

Stelt u ook uw bewoners centraal bij verduurzaming? En bent u op zoek naar een adviseur met kennis van duurzaamheid en bewonersparticipatie? Neem contact op met Thijs Kurstjens.

Foto Haag Wonen Houtwijk Huurders, wethouder en Haag Wonen onthullen PV-panelen