Bouwkundig adviseur en opzichter Fokuswonen

Fokus streeft ernaar zoveel mogelijke mensen met een lichamelijke handicap het Fokuswonen te kunnen bieden, waardoor zij nagenoeg zelfstandig kunnen wonen. Fokus werkt daartoe aan de realisatie van nieuwe projecten in samenwerking met corporaties, overheden en gehandicaptenorganisaties. Een aantal nieuwbouwprojecten bevindt zich in de bouwfase.

Bouwkundige en werkvoorbereidende adviesdiensten

Voor diverse Fokus-projecten heeft W/E bouwkundige en werkvoorbereidende adviesdiensten geleverd, zoals controles van elektra, verwarmingsinstallaties en riolering, zowel in de tekeningen als tijdens de bouw. Verder zijn er ontwerptoetsen en controles gedaan volgens het Fokus protocol.

Meer informatie? Neem contact op met Mieke Meulendijks

Foto Bouwkundig advies Fokuswonen 1