Advies duurzaamheid en brandveiligheid – nieuwbouw wooncomplex De BinnenVergt

W/E adviseurs maakte voor corporatie Woonlinie bij de start van het project een analyse van de duurzaamheid van het plan met GPR Gebouw. In het verdere traject, tot en met de oplevering, adviseerde W/E over energie, binnenklimaat, brandveiligheid en geluid. Onderdeel van de advisering vormden onder meer een toetsing van de brandtechnische indeling, uitgebreide brandoverslagberekeningen en bepaling van de benodigde brandveiligheidsinstallaties.

Voor toetsing van de brandveiligheid van de parkeergarage is aangesloten bij de LNB-praktijkrichtlijn. Een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid is gerealiseerd door de aanwezige bergingen in afzonderlijke brandcompartimenten op te nemen en te zorgen voor 60 minuten brandwerende scheidingen tussen de compartimenten. Met een CFD berekening is aangetoond dat de garage bij brand ruim voldoende natuurlijk geventileerd wordt middels de aanwezige ventilatieschacht. In het eindtraject is een warme rookproef uitgevoerd in de parkeergarage waarmee de effectiviteit van dit ventilatiesysteem is aangetoond.

De BinnenVergt is een wijk die sterk geïnspireerd is op de vesting van Zaltbommel: veel afwisseling in gevels en gezellige hofjes en straatjes. Een tweede wooncomplex in aanbouw, waar zorg aan huis wordt geleverd. Het complex heeft 43 appartementen voor ouderen en 16 appartementen voor mensen met een verstandelijke handicap. Op de begane grond van het gebouw komt een wijkontmoetingscentrum met een eetvoorziening voor bewoners uit de wijk en bewoners van het gebouw. Het project is ontwikkeld en gebouwd in bouwteamverband volgens het Lean bouwen principe. Het project heeft hierdoor een veel kortere doorlooptijd en kende minder verrassingen in het uitvoeringstraject dan normaal. De bouwpartners hebben het gebouw in BIM opgezet.