Advies aanbesteding en leertraject energieneutrale woningen Zutphen

De Gemeente Zutphen ontwikkelt een deel van de wijk Leesten Oost met de ambitie om 42 energieneutrale grondgebonden starterswoningen (max. € 184.000 VON) te realiseren in het deel Looër Enk. De gemeente heeft W/E opdracht gegeven om de aanbesteding te begeleiden tot en met het opstellen van de overeenkomst met de indiener.

Dit proces bevat:

  • opstellen van de aanbestedingsdocumenten,
  • samenstellen van de beoordelingscommissie,
  • ontwerpen voor wat betreft het thema energie beoordelen,
  • inventariseren van stedenbouwkundige randvoorwaarden,
  • financiële doorrekening en borging van het project.

Het aanbestedingstraject vormt een leertraject voor de gemeente. Voorop staat dat Gemeente Zutphen participeert en invloed heeft op de besluitvorming gaandeweg het proces. Onze kennis op het gebied van energieneutrale en duurzame woningbouw en onze ervaring in het begeleiden van leertrajecten voor gemeentelijke medewerkers waren de beweegredenen van de opdrachtgever om W/E adviseurs in te schakelen.

Geleverde diensten:

  • Kennisoverdracht energiebesparing en duurzaamheid in de vorm van workshops.
  • Projectleiding van voorselectie tot aanbesteding.
  • Inhoudelijke advisering over duurzaamheid en energieneutraliteit voor het opstellen van selectie- en gunningscriteria en de beoordeling van aanbiedingen. Kern van het advies is sturen op prestaties.

Het advies heeft een energieneutraal en duurzaam aanbod op de woningmarkt opgeleverd. Het leertraject heeft vertrouwen gewekt bij gemeentelijke medewerkers en bestuurders, dat energieneutraal en duurzaam bouwen mogelijk is. Met de opgedane kennis kan de gemeente vanaf nu zelf sturen op duurzaamheid bij aanbestedingen.

Meer informatie? Neem contact op met Esther Roth, 030 – 677 8773

De energieneutrale woningen op de GPR Projectenwebsite

[iframe src=”http://gprprojecten.nl/Home/Details/21284″ width=”100%” height=”500″]

foto energieneutrale starterswoningen zutphen1