Per 1 januari 2018 verplichte grenswaarde voor milieuprestaties nieuwbouw

Het is nu definitief: nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 vierkante meter krijgen met ingang van 1 januari 2018 te maken met een verplichte grenswaarde voor de milieuprestatie. De Rijksoverheid maakt dat op haar website bekend. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw.

Download het Infoblad Invoering Grenswaarde via de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, of lees het artikel Impuls voor duurzaam bouwen via  Rijksoverheid.nl.

W/E aan de wieg van MPG

Stichting W/E adviseurs, kennisleider wat betreft duurzaam bouwen, was nauw betrokken bij kennisopbouw en -ontwikkeling rondom de milieuprestaties van gebouwen (MPG). In het Infoblad wordt dan ook verwezen naar richtlijnen over de levensduur van woningen. Deze richtlijnen heeft W/E adviseurs in 2013 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld: ‘Richtsnoer Specifieke gebouwlevensduur; Aanvulling op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG)‘.

Zie ook

Artikel: W/E lanceert rekenmethode voor duurzame renovatie