Stichting W/E adviseurs 40 jaar!

Stichting W/E adviseurs bestaat in 2019 40 jaar!  Dit vieren we met een meerdaagse excursie met de medewerkers. Daarnaast staat een aantal evenementen met onze partners en klanten op stapel.

U kunt bij Stichting W/E adviseurs terecht voor advies over duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wij ondersteunen uw organisatie, van visievorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid voor u inzichtelijk en meetbaar maakt. En delen onze kennis met u via cursussen.

Terugblik

Benieuwd naar de afgelopen vier decennia? Hieronder in vogelvlucht de geschiedenis van onze organisatie.

1979

Drie bevlogen jonge mensen richten Woon|Energie op in 1979: Tjerk Reijenga, Jan Teun Visscher en Evert Hasselaar. Een stichting, met als doel het stimuleren van energiebesparing en een gezond binnenmilieu in de (bestaande) woningbouw.

Oprichters Evert Hasselaar, Jan Teun Visscher en Tjerk Reijenga

De jaren 80

Het is de tijd van stijgende gasprijzen en blokverwarmingsystemen waarbij de stookkosten nauwelijks zijn te beïnvloeden door de bewoners. Woon|Energie adviseert bewonersgroepen, stookkostencomités en woningbouwverenigingen hoe die problematiek structureel aan te pakken. Diverse adviesopdrachten monden uit in een grote onderzoeksopdracht van VROM om een handleiding te ontwikkelen. Het Handboek Energiebesparing bij Blokverwarming (1982) is nog jaren gebruikt door bewonersgroepen, woningbouwverenigingen en energieconsulenten. In 1984 volgt een multimediale campagne ‘Kijk U Rijk’.

handboek energiebesparing blokverwarming

Handboek Energiebesparing bij Blokverwarming

Ook in 1984 adviseert Woon|Energie bij het eerste ecologische en Europese demonstratieproject in Nederland, in Goirle. Woon|Energie adviseert een serre over twee verdiepingen, lage temperatuur wandverwarming, gevelcollectoren, lokale verwarming, natuurlijke ventilatie en milieuverantwoord materiaalgebruik. Duurzaam bouwen avant la lettre! Na Goirle volgen Europese energie demonstratieprojecten in Tilburg (renovatie portiekflats met serres en gevelcollectoren) en Spijkenisse (volledig natuurlijke ventilatie met 2-laagse serre). Bij gebiedsontwikkeling in Haarlemmermeer adviseert Woon|Energie over zonnig verkavelen, met een zuinige wijk en landelijke publicaties over passieve zonne-energie als resultaat. Allemaal nog in de jaren 80!

De jaren 90

Na introductie van het begrip duurzaam bouwen is Woon|Energie belangrijke speler in experiment- en demonstratieprogramma’s begin jaren 90:

  • Ecolonia in Alphen aan de Rijn, een gevarieerde wijk van 101 woningen waar Woon|Energie specialist is op materiaalgebruik en 4 jaar de kennisoverdracht verzorgt met een Informatiecentrum.
  • E’novatie, een demonstratieprogramma over energiezuinige verbetering van 21 naoorlogse woningcomplexen. Woon|Energie ontwikkelt het kennisoverdrachtsplan, adviseert, evalueert en voert metingen uit
  • Schoner Wonen, het SEV experimentenprogramma met Duurzaam Renoveren als speerpunt. Woon|Energie adviseert bij 5 renovatieprojecten, wat de basis is voor de Handleiding Duurzaam Renoveren, later gevolgd door de Handleiding Duurzame Woningbouw.

Woon|Energie groeit volwassen, verandert de naam in W/E adviseurs duurzaam bouwen, maar blijft een stichting. Naast Gouda openen we een tweede vestiging in Tilburg. Met spraakmakende projecten dragen we er aan bij dat milieubewust bouwen uit de geiten-wollen-sokkensfeer komt. Het Educatorium van Rem Koolhaas in Utrecht, het volledig passieve Belastingkantoor in Enschede, de Brandaris van Hans van Heeswijk in Zaanstad, de publicatie ‘Zon & Architectuur’.

vac-educatorium brandaris zon en architectuur

Het Educatorium, de Brandaris en publicatie Zon & Architectuur

Met de kennis die we in Nederland hebben opgedaan dragen we bij aan een demonstratieproject Duurzaam Renoveren in de historische binnenstad van Szczecin. W/E organiseert de financiële steun vanuit Nederland, adviseert het lokale onderzoeks- en ontwerpteam in de gemeente Szczecin en participeert in kennisoverdrachtsactiviteiten.

Jubileumsuitgave 20 jaar WE voorkant

Bekijk de Jubileumuitgave 20 jaar W/E adviseurs

Van 2000 tot 2010

Met het uiteenspatten van de internetzeepbel begin 21e eeuw gaat het roer om in de bouw, kwantiteit boven kwaliteit, ambities voor duurzaamheid gaan bij opdrachtgevers in de ijskast. W/E kiest voor het investeren in de doorontwikkeling van een eigen product, GPR Gebouw, vanuit vertrouwen in een toekomstperspectief. In 2004 start daarmee een implementatietraject waaraan 18 vooral grotere gemeenten en in hun kielzog ontwikkelaars, corporaties en architecten meedoen. Het is zeer succesvol en de opmaat van de invulling van milieu in het Bouwbesluit.

In 2005 verhuist W/E van Gouda naar de Mariaplaats in Utrecht.

W/E ondersteunt organisaties met het opstellen van een visie op duurzaamheid, het inbedden in de organisatie en de stap van woorden naar daden. Voor kleine architectenbureaus, gemeenten, maar ook voor hele grote organisaties als ProRail en NS. Voor en met hen ontwikkelen we een Stationscan Duurzaamheid, waarmee inmiddels 100 stations de maat is genomen.

Met de gemeenten Groningen en Tilburg ontwikkelen we GPR Stedenbouw. Met OTB, corporaties en onderhoudsbedrijven is dat GPR Onderhoud. Beide met als doel om voor die opgaven het maken van keuze met inzicht in duurzaamheid makkelijker te maken. Meten is weten.

banner GPR familie

We blijven ondertussen ook een adviseur die ambitieuze klanten helpt om iconische projecten te realiseren. Trots zijn we op gerealiseerde projecten als de renovatie van De Albatros in Den Helder, de Leeuw van Vlaanderen en de renovatie van het Apollo house in Amsterdam, het Monument van de Toekomst Justus van Effen in Rotterdam, frisse en energiezuinige MFA’s in Oisterwijk en Pijnacker en de energieneutrale woningen in Montferland.

Vanaf 2010

In 2010 dragen we onze data over materialen over aan de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), voor de eerste Nationale MilieuDatabase. W/E zet zich vol in voor onderzoek en ontwikkeling van de MilieuPrestatie Gebouwen, wat in 2013 leidt tot de invoering ervan in het Bouwbesluit. Daarmee dragen we bij aan bewustwording in de bouwwereld over de milieueffecten van het materiaalgebruik. En we leggen een stevig fundament voor het meten van circulariteit.

In 2012 verhuist W/E van Tilburg naar de Markt in Eindhoven en de Utrechtse vestiging neemt in 2015 haar intrek in de Arthur van Schendelstraat. De laatste jaren is een sterke groei ingezet. In 2019 groeiden we tot een organisatie met 35 enthousiaste medewerkers.

De ontwikkeling van GPR software is een continue activiteit. Voor en met klanten, die deze software waarderen omdat het voor hen ‘moeilijke materie makkelijk maakt’. Concreet voorbeeld is het bieden van een integrale afweging op energie en materialen (DPG). Daarmee geeft GPR antwoord op de praktijkvraag of de energiewinst van zonnepanelen en extra isolatie opweegt tegen het extra materiaalgebruik. De overheid erkent onze software als hulpmiddel voor subsidie- en financieringsregelingen.

Niet alleen opdrachtgevers en opdrachtnemers van nieuwbouw en renovatie, ook beleggers in vastgoed zien de waarde van GPR en certificeren hele portefeuilles. Corporaties en andere vastgoedeigenaren ondersteunen we met een Routekaart Klimaatneutraal. W/E biedt hen inzicht in hoe zij in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn.

U kunt bij Stichting W/E adviseurs terecht voor advies over duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wij ondersteunen uw organisatie, van visievorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid voor u inzichtelijk en meetbaar maakt. En delen onze kennis met u via cursussen.