Potentie circulaire geveleconomie

In 2020 is het onderzoek ‘Verkenning producentenverantwoordelijkheid voor de gevelbouw’ afgerond; dit onderzoek was door het kabinet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezegd. Uit deze verkenning bleek een enorme potentie voor circulair bouwen én CO2-reductie, melden de gezamenlijke gevelbrancheorganisaties.

Dit onderzoek biedt een basis voor de Roadmap en het Ketenakkoord. Het consortium onder leiding van Alba Concepts bestond uit Copper8, Frontwise Facades, Excess Materials Exchange, Houthoff en Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen.

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen:

1. Het haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek heeft geresulteerd in concrete aanbevelingen waar de bedrijven en branches mee aan de slag kunnen.

2. Bepaling potentie van een circulaire geveleconomie

De potentie van een circulaire geveleconomie is bepaald aan de hand van drie scenario’s. Deze scenario’s zijn samengesteld op basis van kansen, barrières en daarbij horende aanbevelingen en oplossingsrichtingen uit het haalbaarheidsonderzoek. Ook is de impact van keuzes voor verschillende circulaire businessmodellen in het onderzoek meegenomen.

Inmiddels is het volledig onderzoek, de publiekssamenvatting als het nieuwsbericht voor iedereen beschikbaar.