Ondergrens mpg startschot hogere ambities

Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities

De grenswaarde van de MPG in het Bouwbesluit komt razendsnel dichterbij. Vanaf 1 januari 2018 is er eindelijk een minimumeis voor de milieuprestaties van gebouwen. Hoe kwamen we tot deze grenswaarde van de MPG en welke stappen ondernam de bouw- en vastgoedsector sinds het eerste Nationale Milieubeleidsplan enkele decennia geleden? Lees het interview met expert John Mak, directeur van W/E adviseurs, uit nummer 38 van Duurzaam Gebouwd.

 

> Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities (Artikel Duurzaam Gebouwd #38)