Nieuwe licentiehouders GPR-gebouw

De woningcorporaties Salland Wonen (actief in de Overijsselse gemeenten Raalte en Olst-Wijhe) en Woonkwartier (West-Brabant) zijn sinds kort licentiehouders van GPR Gebouw.

Daarmee kunnen ze sturen op duurzaamheid in hun nieuwbouwprojecten en ook bij renovatieprojecten. Doorrekenen met GPR-software levert ‘rapportcijfers’ op voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Behalve meten van de bestaande situatie is het mogelijk om na te gaan welk effect duurzaamheidsaanpassingen hebben op deze rapportcijfers.

Meetbaar

Ook verbeterafspraken met derden, bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven, zijn meetbaar en dus beter te monitoren. Voor de toekomstwaarde van het vastgoed zijn indicatoren als circulariteit van het materiaalgebruik van belang; ook die kunnen met de GPR-software in kaart worden gebracht.

“We willen meer dan alleen energiebesparing”

Salland Wonen heeft gekozen voor GPR-software om méér te kunnen doen met duurzaamheid dan louter energiebesparing. “De focus lag tot nu toe vooral op energie, maar we willen méér”, zegt Marco Revenberg, adviseur vastgoedbeheer en duurzaamheid bij Salland Wonen. De corporatie gaat GPR inzetten voor verschillende projecten, bijvoorbeeld voor het transformeren van kantoorgebouwen naar appartementen. “De uitvraag wordt scherper dan voorheen, de duurzaamheidsprestaties worden meetbaar”.

Bij een nieuwbouwproject van Salland Wonen worden de huidige plannen bekeken met GPR en wordt gekeken hoe het nog duurzamer kan. “En ook bij een renovatieproject gaan we het inzetten. Tot nu toe stonden in het programma van eisen veel standaardmaatregelen, maar we gaan nu ook kijken naar materialen en naar zaken als luchtkwaliteit en ventilatie, we willen de woningen graag toekomstbestendiger maken”.

“Objectivering van maatregelen en scenario’s is voor ons van belang”

De West-Brabantse corporatie Woonkwartier lanceerde vorig jaar een duurzaamheidsvisie en is aan de slag met regisserend opdrachtgeverschap. “Voor ons is de objectivering van maatregelen en scenario’s die onze ketenpartners aanbieden van belang” zegt Bianca Koster, projectleider vastgoed en aanstaand programmamanager duurzaamheid.  Komend jaar gaat Woonkwartier ervaring opdoen met GPR Gebouw in zes representatieve woningverbeteringsprojecten in de bestaande voorraad.