Figuur Frequentieverdeling per woningtype en alle woningen klassenindeling, bron WE adviseurs

Milieuprestatie in Bouwbesluit heeft valse start gemaakt

Bron: Cobouw

“Ruim vier jaar nadat de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) in het Bouwbesluit kwam, durven we te constateren dat een valse start is gemaakt. De gewenningsperiode is gebruikt om het milieu niet serieus te nemen”, aldus John Mak, directeur W/E Adviseurs en lid van de Commissie Milieuprestaties MBG . “Ook de toetsers en handhavers redeneren: geen eis, dan ook geen toets, laat staan handhaving.”

Begin 2012 is de MPG in het Bouwbesluit ingevoerd als verplichte berekening, aan te leveren bij een aanvraag voor een bouw/omgevingsvergunning voor een woning of een kantoor vanaf 100 m2. ‘We zijn nu vier jaar later en constateren dat de MPG niet leeft, vaak niet serieus genomen wordt door zowel aanvragers als toetsers/handhavers’, zegt Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling in Eindhoven en voorzitter van de MBG.

Volgens de voorzitter is er iets fout gegaan bij de introductie van de MPG. Daar zijn minstens twee oorzaken voor te noemen. ” Ten eerste is er door de overheid zeer weinig aandacht geschonken aan de MPG en de verplichte berekening. Een tweede oorzaak is ongetwijfeld het ontbreken van een grenswaarde. Het ontbreken daarvan is een absolute omissie geweest, die snel moet worden hersteld. Als die er niet komt verdwijnt de MPG uit de regelgeving en is daarmee de landelijke harmonisatie van de baan. ”

Een pleidooi dus om de grenswaarde snel in te voeren, en niet alleen voor nieuwe woningen en kantoren, maar voor alle utilitaire gebruiksfuncties. Voor woningen is door W/E in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek uitgevoerd , waarin voor vijf verschillende woningtypen meer dan duizend MPG-berekeningen zijn gemaakt. Mak: “Het advies dat uit dit onderzoek naar voren komt is om een grenswaarde te combineren met een klasse-indeling. De voorgestelde grenswaarden A, B en eigenlijk ook C zijn relatief makkelijk haalbaar, de klassen daarboven bieden prestaties waar iemand zich in de praktijk mee kan onderscheiden. Wij zijn voorstander van een grenswaarde die direct ook een uitdaging vormt. Maar dat lijkt op dit moment politiek niet haalbaar. Beter iets dan niets.”

Lichtenberg besluit: “Het mag toch niet zo zijn dat we over vijf of tien jaar moeten concluderen dat de vorige generatie een fantastisch instrument als de MPG, ondersteund door de NMD, als een kind met het badwater heeft weggegooid. Daarom is het gepast nu een beroep te doen op onze overheid die, na de gemaakte afspraken in Parijs en wakker geschud door de procedure met Urgenda, toch een wat andere houding zou mogen aannemen.”

Klassenindeling, waarbij het merendeel van de woningvarianten in klassen A, B, C of D valt en de grenswaarde op de overgang van D naar E ligt. De 95e-percentiel-waarde is de Milieuprestatie-score, waarbij 95% van de resultaten van alle berekende varianten beter is, en 5% slechter. De horizontale as is de MPG-score (schaduwprijs) in  € m2BVO*jaar.bouwkwaliteit in de praktijk