Masterclass Uniforme Maatlat

Meld u aan voor de Masterclass Uniforme Maatlat

De RVO verzorgt 6 november de masterclass ‘Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving’. Dit instrument helpt gemeenten bij hun afweging rond de energievoorziening. Meld u nu kosteloos aan. Stichting W/E-adviseurs heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Uniforme Maatlat.

De uniforme maatlat gebouwde omgeving is één van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etcetera) goed vergelijkbaar te maken.

Voor partijen die investeren en beslissingen beïnvloeden, is een goede afweging vaak lastig omdat de prestaties van warmte- en koude-maatregelen vaak niet voldoende inzichtelijk of voldoende vergelijkbaar zijn. Dit geeft verwarring in de markt over wat nu duurzamer is. Daarmee bestaat de kans dat keuzes niet optimaal zijn.

De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. Ook in de industrie hebben partijen bij het nemen van investeringsbeslissingen behoefte aan een uniforme maatlat die het mogelijk maakt goede vergelijkingen te maken op basis van energieprestatie. Daarom is sinds kort ook een uniforme maatlat industrie (bètaversie) beschikbaar. Het NEW wil met de uniforme maatlat als groei-instrument in die behoefte voorzien. (Bron: Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw; Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties; Eindhoven 13 maart 2018).

Informatie/aanmelden

Meer informatie over de masterclass en de mogelijkheid om u aan te melden, vindt u hier.