Masterclass Uniforme Maatlat

Meld u aan voor de Masterclass Uniforme Maatlat

De RVO verzorgt 21 mei de masterclass ‘Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving’. Dit instrument helpt gemeenten bij hun afweging rond de energievoorziening. Meld u nu kosteloos aan. Stichting W/E-adviseurs heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Uniforme Maatlat.

De uniforme maatlat gebouwde omgeving is één van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etcetera) goed vergelijkbaar te maken.

Voor partijen die investeren en beslissingen beïnvloeden, is een goede afweging vaak lastig omdat de prestaties van warmte- en koude-maatregelen vaak niet voldoende inzichtelijk of voldoende vergelijkbaar zijn. Dit geeft verwarring in de markt over wat nu duurzamer is. Daarmee bestaat de kans dat keuzes niet optimaal zijn.

Aangescherpte regels

In deze versie kan worden gerekend met de actuele EPC eisen. Het vernieuwde Energielabel is erin opgenomen. Het instrument maakt daarbij gebruik van de nieuwste versie van de referentiewoningen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Ook kan er al worden gerekend met de BENG-eisen die gaan gelden in 2021. Tijdens de Masterclass oefent u met het instrument, zodat u het vlot kunt toepassen in uw eigen werk. Senioradviseur Pieter Nuiten van W/E adviseurs is een van de docenten.

Informatie/aanmelden

Meer informatie over de masterclass en de mogelijkheid om u aan te melden, vindt u hier.