GPR Gebouw Expertcursus


W/E adviseurs presenteert hierbij een programma voor de GPR Gebouw Expertcursus. Wat is de functie van GPR Gebouw? Wat zegt het resultaat, waarvoor wordt GPR Gebouw gebruikt? En vooral: wat is de toegevoegde waarde van een GPR Gebouw Expert? In twee dagen wordt u door de docent meegenomen in onderstaande onderwerpen.

Modelleren en maatbepaling

Elke GPR-berekening begint met een functiebepaling van het gebouw. Een berekening staat of valt met een juiste interpretatie. Hoe behandelt u gebouwen met méér dan 1 functie? Hoe behandelt u een ingreep in een bestaand gebouw? Een tweede stap bij berekeningen is maatbepaling. Met name de energie- en materiaalmodulen, afgestemd op het Bouwbesluit en Nederlandse normen vragen om maatvoering van bouwkundige elementen. Hoe bepaalt u op de juiste manier de maten? W/E biedt een doorkijk naar de normen die hiervoor gelden.

De Energieprestatie (EPG) en Milieuprestatie (MPG) verklaard

Hoe analyseert en verklaart u de resultaten in deze thema’s? Daarvoor is (basis)kennis van EPG/energielabel en bijbehorende begrippen belangrijk. Hoe is de relatie tussen energieprestatie en GPR-score, en de invloed van het woning- of gebouwtype op die relatie. Vergelijkbaar met de energieprestatie is de Milieuprestatie van gebouwen (MPG) het dominante deel van het thema Milieu. U krijgt inzicht in de achtergronden, de begrippen, de rekenmethode en de gevoeligheden. Behandeld wordt de LCA-benadering, de Nationale Milieudatabase en het begrip levensduur van een gebouw. En wat dacht u van het toepassen van circulair materiaalgebruik? U leert hoe u kunt sturen op CO2-uitstoot via de klimaatmonitor.

GPR thema’s van kwaliteit

De GPR Gebouw-thema’s Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde kunnen worden gezien als thema’s van kwaliteit. Score op deze thema’s komt tot stand door de waarden die aan oplossingen of maatregelen wordt toegekend op te tellen. U krijgt inhoudelijke toelichting. Denk aan ‘bouwfysische kwaliteiten en gevoeligheden’ maar ook afstemming op keurmerken (Woonkeur, politiekeurmerk Veilig Wonen) en woningaanpassingen in kader van Wmo. En hoe om te gaan met ‘interpretatieruimte’?

Functionaliteiten in GPR Gebouw

Als GPR Gebouw Expert kunt u veel baat hebben bij de handigheden die zijn ingebouwd in GPR Gebouw: werken met voorbeeldgebouwen en bibliotheek, optie extra maatregelen (voorbeelden, richtlijnen), info-buttons en de optie toelichting, werken met constructies en werken in gebouwteams.

De integrale benadering

Vaak naar voren gebracht: toepassing van PV (opwekking zonnestroom) is gunstig voor de energieprestatie, maar ongunstig voor de materiaalprestatie.

  • Waarom is dat en klopt dit altijd?
  • Hoe kun je als GPR Gebouw Expert daarmee omgaan?
  • Wat is EPG + MPG = DPG?
  • En hoe zit het met andere afhankelijkheden?

Proces en borging van kwaliteit

W/E adviseurs stelde een gedragscode op voor de GPR Gebouw Expert. Dit is een onderdeel van de procedure kwaliteitsborging van GPR Gebouw-berekeningen. Dit proces dient gevolgd te worden als een GPR Certificaat wordt aangevraagd. Wat komt er bij kijken en wat houdt het in? De cursus wordt afgesloten met voorbereidingen op het examen. Als u het examen haalt, mag u officieel de titel ‘GPR Gebouw Expert’ dragen.

In de GPR Gebouw Expertcursus worden GPR Gebouw-thema’s grondig uitgediept. Zo kunt u complexe vragen beantwoorden en betrouwbaar advies geven. Zie: Cursusbrochure

Nu aanmelden: 11 en 18 september 2018

11 en 18 september 2018, 09:30 – 17:00 uur

Locatie

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
030 677 8777

Kosten

€ 1.895,- excl. BTW open inschrijving
In-company prijs op aanvraag

Overige informatie

Cursisten dienen een eigen laptop mee te nemen. Overig cursusmateriaal wordt verstrekt.

Docenten

Ir. Gerben Schuurman

ir. Gerben Schuurman

Senior adviseur duurzaamheid. Planadviseur van stedenbouw via bouwplan tot detail. Van initiatief t/m uitvoering. Ontwikkeling GPR Gebouw en GPR Stedenbouw.
schuurman@w-e.nl, 06 – 2237 2584

Ir. Pieter Nuiten (Energie)

ir. Pieter Nuiten

Onderzoeker en ontwikkeling van rekeninstrumenten OEI, Uniforme maatlat, duurzaamheidslabel, duurzaamheidsbarometer, Adviseur en trainer EPBD, EPG, EPN, EPA-W, PV.
nuiten@w-e.nl, 06 – 2239 6192