GPR Expert Terugkomdag

GPR Gebouw Experts hebben een belangrijke rol in de GPR-kwaliteitsborging. Zij zijn naast GPR Gebouw Assessoren degenen die met GPR Gebouw bewijsvoering aanleveren in MIA-aanvragen en GRESB-trajecten.

Jaarlijks worden steekproefsgewijs kwaliteitscontroles onder GPR Gebouw Experts gedaan om de kwaliteit van gemaakte GPR Gebouw-berekeningen te garanderen. Tijdens de jaarlijkse terugkomdagen worden de GPR Gebouw Experts geschoold op inhoud, gebruik van de software en wetgeving.

De GPR Terugkomdag Experts is ook een uitgelezen moment voor Experts om ervaringen met elkaar te delen.

13 november 2018 – 13.30 tot 16.30 uur

Locatie:

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht