Zorg

Wilt u voortvarend aan de slag met het verduurzamen van uw gebouwenvoorraad? Op zoek naar een strategie hoe dat aan te vliegen? Op een concrete en meetbare manier eraan werken? Met blijvende aandacht voor de balans tussen vastgoedfunctionaliteit en de wensen van medewerkers en cliënten? W/E adviseurs ondersteunt u graag bij het bereiken van deze ambities.

Dankzij ons grote netwerk zijn we goed op de hoogte van wat er speelt in de sector én wat er toe doet bij duurzaam zorgvastgoed. We adviseren regelmatig bij zorgvastgoedbeheerders over vastgoedkwaliteit, energiebesparing, subsidies, duurzame energie, de warmtewet, etc. Bij aanbestedingstrajecten kunnen we u helpen de duurzaamheidsprestaties te formuleren en te toetsen bij selectie en uitvoering. Ook ondersteunen we u graag bij de beleidsvorming rondom duurzaamheid, strategisch voorraadbeleid (assetmanagement) en het komen tot heldere afspraken met belangenhouders.

Interesse? Neem contact op met Marit Béguin.


Onze diensten:

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.