Onderwijs

Wilt u voortvarend aan de slag met het verduurzamen van uw gebouwenvoorraad? Op zoek naar een strategie hoe dat aan te vliegen? Op een concrete en meetbare manier eraan werken? Met blijvende aandacht voor de balans tussen vastgoedfunctionaliteit en de wensen van de gebruikers? W/E adviseurs ondersteunt u graag bij het bereiken van deze ambities.
Dankzij ons grote netwerk zijn we goed op de hoogte van wat er speelt in de sector én wat er toe doet bij duurzaam vastgoed. We adviseren regelmatig aan onderwijsinstellingen over vastgoedkwaliteit, energiebesparing, subsidies, duurzame energie, zonnestroom, etc. Bij aanbestedingstrajecten kunnen we u helpen de duurzaamheidsprestaties te formuleren en te toetsen bij selectie en uitvoering. Ook ondersteunen we u graag bij de beleidsvorming rondom duurzaamheid, meerjarenonderhoudsbeleid en het komen tot heldere afspraken met belangenhouders.

Met subsidie werk maken van verduurzaming schoolgebouwen

Grijp nu uw kans en profiteer van de nieuwe subsidie van RVO, waarmee schoolbesturen extern advies over de verduurzaming en verfrissing van hun school/scholen kunnen inhuren. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten, tot een maximum van 3.500 euro. W/E adviseurs heeft veel ervaring met duurzaamheidsadvies voor scholen. Recent hebben we dit gedaan voor het Rudolph Steiner College in Rotterdam en de brede school Waterhoef in Oisterwijk. Ook zijn wij betrokken bij de Green Deal Scholen. In opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK, de initiatiefnemer van de Green Deal, ontwikkelt W/E adviseurs een leeswijzer over hulpmiddelen voor het verduurzamen van scholen.

Als gemeente hebben wij de lat hoog liggen als het gaat om duurzaam bouwen. Voor duurzaamheids- ambities die we meegeven bij een EMVI- aanbesteding gebruiken wij GPR Gebouw. W/E ondersteunde ons bij de gunningsprocedure en het beoordelen van inschrijvingen op het onderwerp duurzaamheid. We zijn reuze blij met het resultaat als gemeente en dat geldt ook voor de betrokken schoolbesturen.