Architecten

Bent u op zoek naar een onderscheidend adviseur die samen met u een ambitieuze duurzaamheidsopgave kan uitwerken? Een teamspeler die het reilen en zeilen van ontwerp- en aanbestedingsprocessen kent en creatief meedenkt? Een adviseur die ook de bouwfysicaberekeningen en de nodige vergunningen verzorgt? W/E adviseurs vervult deze rollen graag voor u.

Dankzij ons grote netwerk zijn we goed op de hoogte van wat er speelt bij opdrachtgevers én wat er toe doet bij duurzaam vastgoed. We nemen regelmatig deel aan (bouw)teams die aansprekende én aantoonbare duurzame oplossingen ontwikkelen voor nieuwbouw-, renovatie- of transformatieprojecten. Daarnaast trainen we organisaties zich te profileren en te onderscheiden op het thema duurzaamheid bij vastgoed.

Interesse? Neem contact op met Gerben Schuurman.

Milieuprestatieberekening en optimalisatie – U heeft ambitie en ziet de MPG niet alleen als noodzakelijk kwaad?


Onze diensten:

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.