Basiscursus Duurzaam Bouwen (2 dagen)

cursus duurzaam bouwen
Voor wie? Een ieder die basiskennis van duurzaam bouwen wil opdoen.
Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator
cursus duurzaam bouwen

Wil je leren over de belangrijkste basisprincipes, instrumenten en wetgeving over duurzaam bouwen en dit toepassen in je werkzaamheden? Volg dan de Basiscursus Duurzaam Bouwen.

Wat ga je leren?

Tijdens deze basiscursus maak je kennis met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebieds- en gebouwniveau en leer je over de energie neutrale en circulair gebouwde omgeving. We gaan in op trends en de samenhang tussen de verschillende thema’s. Aan de hand van casussen pas je het geleerde toe in praktijksituaties.

Cursusinhoud

De eerste dag begint met een algemene inleiding in duurzaam bouwen en duurzaamheid. We bespreken voorbeelden op het gebied van duurzaam bouwen en waarom deze voorbeelden op belangrijke thema’s zoals energie en circulariteit toonaangevend zijn. In de middag gaan we in op de wet- en regelgeving in Nederland en Europa. We gaan in op vragen zoals: hoe maak je duurzaamheid bespreekbaar en welke ambities heb je? Wat is jouw rol in het vastgoedproces en hoe draag je bij aan verduurzaming?

De tweede dag start met een inleiding in duurzame stedenbouw. We gaan in op duurzaamheidsthema’s die spelen op gebiedsniveau, zoals hittestress, wateroverlast en droogte. We bespreken vragen zoals: wat is het beleid en wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor duurzame gebouwen? Tijdens deze cursus komt ook de praktijk van de energie- en warmtetransitie aan bod. De middag staat in het teken van duurzame gebouwen. Met een casus brengen we het geleerde in de praktijk. We bespreken welke dilemma’s je tegenkomt bij het werken aan een duurzame gebouwde omgeving. Materiaalkeuze, energiegebruik maar ook gezondheid en flexibiliteit zijn van belang.

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen specifieke voorkennis nodig. Deze cursus is geschikt voor professionals die basiskennis over duurzaam bouwen willen opdoen.

Praktische informatie

De cursus wordt gegeven op loopafstand van het station van de betreffende plaats. Ruim voor de aanvang van de cursus ontvang je bericht over de exacte locatie van de cursus. Als cursist neem je een eigen laptop mee en het cursusmateriaal wordt digitaal verstrekt. Voor optimale uitwisseling nemen er over het algemeen minimaal 4 en maximaal 12 cursisten deel aan deze cursus.

Interesse?

Wil je je inschrijven voor de Basiscursus Duurzaam Bouwen? Schrijf je dan in via het cursusportaal. Voor vragen kan je contact opnemen met Maertijne Verweij. Het hele cursusaanbod bekijken? Klik dan hier.

Stichting W/E adviseurs
De Basiscursus Duurzaam Bouwen leert je kansen voor verduurzaming in je eigen werkveld herkennen.
Maertijne Verweij Cursuscoördinator