Basiscursus planontwikkeling met BENG en TOjuli

Datum Samen te bepalen
Voor wie? Op maat gemaakt.
Contactpersoon
Nicol Levers-Brundel
supportmanager

Voor alle nieuwbouw geldt dat vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en aan TOjuli. De basiscursus planontwikkeling met BENG en TOjuli is een introductie tot deze nieuwe normen en bestaat uit verschillende onderdelen: een webinar, zelfstudie en afsluitend een Q&A sessie. Het doel van deze korte opleiding is dat de deelnemers een duidelijk beeld krijgen van BENG en zich de materie eigen maken. Hierdoor kunnen zij op het juiste niveau sparren met adviseurs, gemeenten en opdrachtgevers.

Het webinar

De cursus start met een webinar. Deze bestaat uit een introductie tot BENG, de nieuwe naam voor energieprestatie-indicatoren die de EPC vervangen en TOjuli, de nieuwe eis aan het risico op oververhitting. In dit onderdeel van de module zetten de deelnemers de eerste stap richting het eigen maken van de materie. Het is ook bedoeld om het onderwerp brede bekendheid te geven in de organisatie, en de manier waarop het bedrijf er mee om gaat.

Zelfstudie

In het tweede deel van de Basiscursus Planontwikkeling met BENG en TOjuli ga je aan de slag met online zelfstudie. Tijdens de zelfstudie ga je van start met een introductie op BENG en leer je de bijbehorende termen kennen. Daarna wordt er dieper ingegaan op de indicatoren en leer je ook over de aanvullende TOjuli eis. Ook worden de wijzigingen in het projectproces behandeld en wordt er dieper ingegaan op de samenhang tussen de verschillende onderdelen. De zelfstudie wordt afgesloten met een korte test.

Q&A

Per module kunnen de deelnemers ook vragen insturen voor de Q&A-sessie waar de cursus mee wordt afgesloten.

Wij geven de Basiscursus Planontwikkeling met BENG en TOjuli op aanvraag en kunnen deze aanpassen aan uw wensen. Heeft u interesse om met uw organisatie deze cursus te volgen? Neem dan contact met ons op! De cursus wordt in principe op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever, met voorbeelden uit uw eigen praktijk.