Cursus duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen

PAOTM-OTB/ TU Delft geeft dit voorjaar een 4-daagse cursus Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen: op 4 en 5 maart, 1 en 2 april 2020. W/E adviseurs levert hieraan een bijdrage.

Het is niet de vraag óf de woningvoorraad van woningcorporaties duurzamer moet worden, maar hoe we deze ambitie realiseren. Nederland heeft een ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Veel gemeenten willen dit al vijf of tien jaar eerder bereiken. Dat betekent dat woningcorporaties fors moeten investeren en goede keuzes moeten maken. Duurzaamheid gaat bovendien om veel meer dan energiebesparing, het gaat tevens om gezonde woningen met toekomstwaarde en duurzaam circulair materiaalgebruik.

Tijdens deze cursus krijgt u meer kennis over een breed scala aan onderwerpen rondom duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen. U krijgt handvatten om de duurzaamheidsopgave vorm te geven, samen met andere betrokkenen zoals vastgoed- en energiebedrijven en huurders.

Thema’s

Thema’s die aan de orde komen, zijn onder meer het overheidsbeleid, het assetmanagement van de corporatie en keuzes voor (stapsgewijs) renoveren, de wegen naar gasvrij wonen, keuzevrijheid en participatie van bewoners, bewonersgedrag en energiegebruik, financiering en betaalbaarheid van duurzame maatregelen, lokaal samenwerken, duurzaam en circulair materiaalgebruik.

De cursus, die voor de vijfde keer georganiseerd wordt, is met name bestemd voor managers vastgoed, assetmanagers en medewerkers strategie, innovatie en duurzaamheid van woningcorporaties, ontwikkelaars bij bouw- en onderhoudsbedrijven, en beleidsadviseurs bij gemeenten.

Wie geeft de cursus?

PAO Techniek en Management (PAOTM) en de TU Delft (faculteit Bouwkunde – afdeling Management in the Built Environment / MBE) hebben de handen ineen geslagen voor de voortzetting van de voormalig OTB-cursussen. De cursussen gaan verder onder de naam PAOTM-OTB.
De sprekers zijn onder meer werkzaam bij de TU/Delft.  Zij hebben ruime ervaring in beleidsmatige, technische, financiële en organisatorische vraagstukken rondom duurzaam bouwen, beheren en wonen.

Thijs Kurstjens WE Adviseurs

Thijs Kurstjens WE Adviseurs

Daarnaast komen in de cursus deskundige sprekers – waaronder Thijs Kurstjens van W/E adviseurs – aan het woord, die ingaan op eigen praktijkervaringen. Thijs Kurstjens behandelt het thema duurzaam materiaalgebruik en circulariteit bij renovaties.

Het volledige programma vindt u bij PAOTM. Daar kunt u zich ook aanmelden.