‘Corporaties zijn de startmotor achter de energietransitie’

Dit voorjaar hield het magazine Insights een interview met Thijs Kurstjens, senior adviseur corporaties bij W/E adviseurs. Onderwerp: de energietransitie en de rol van de woningcorporaties hierin. De corporaties hebben een grote woningvoorraad, en alleen daarom als spelen ze een prominente rol.

Download het interview