Circulariteit in de transitievisie warmte

Door Geert-Jan van den Brand

In 2050 is Nederland een circulaire economie en zijn we aardgasvrij. Twee opgaven die ons uitdagen om onze gebouwde omgeving doelgericht te verduurzamen. Ze kunnen elkaar in de weg zitten, maar als je ze slim met elkaar in verbinding brengt versterken ze elkaar in het realiseren van fijne woningen en wijken: gezond, energieneutraal en toekomstbestendig. W/E adviseurs ondersteunt onder meer de gemeente Venlo, woningcorporaties en andere betrokken partijen bij de vertaling van ambities naar een praktische visie op de transitie. We delen drie bouwstenen voor een doelgerichte aanpak voor meer circulariteit in de transitievisie warmte.

Integrale aanpak

De opgave aardgasvrij beleidsmatig verbinden met circulair is belangrijk. Hierdoor wordt je gedwongen om naar het totaalplaatje te kijken en voorkom je dat je eenzijdige keuzes maakt. Dit is een reden voor Venlo om geen transitievisie warmte, maar een transitievisie gebouwde omgeving op te stellen. Het doel is niet zo snel mogelijk van het gas af, maar het creëren van plezierige woningen en wijken. Vanuit die visie worden de opgaven energietransitie (aardgasvrij), klimaatadaptatie en circulariteit niet vrijblijvend aangepakt.

Kleine stapjes

Naast een beleidsmatige uitwerking is het van belang om over dit thema met inwoners in gesprek te raken. Zoek hen op in hun eigen omgeving, en ga in gesprek over dagelijkse zaken. Hoe ga je om met afval, hoe richt je je tuin in, en hoe houd je je huis comfortabel. Wat vinden mensen belangrijk, en wat doen ze al aan verduurzaming, energiebesparing en recycling. Is er een buurtinitiatief om spullen te ruilen en te lenen? Is er een ontmoetingsplek met een repair café? Dat zijn de natuurlijk startpunten om met inwoners aan de slag te gaan. De kleine stapjes zijn belangrijk voor het vormen van draagvlak voor de grotere stappen.

Planmatig

Tussen beleid en praktijk helpen plannen om de zaak in beweging te krijgen. Circulariteit is meetbaar en zichtbaar te maken. We kunnen materiaalstromen als het gevolg van woningrenovatie inzichtelijk maken. Wat is het verschil in circulariteit tussen keuze voor een warmtenet en een warmtepomp. Wat verdwijnt op de afvalstapel en wat kan opnieuw ingezet worden? We kijken verder dan alleen hergebruik en koppelen circulariteit aan gezondheid en restwaarde. Hoe circulair zijn de adviezen die je krijgt via het energiebesparingsloket?

Ondersteuning bij de uitwerking

Alle Nederlandse gemeenten moeten in 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Daarna gaan zij aan de slag met de uitwerking van wijkuitvoeringsplannen. W/E helpt gemeenten, inwoners en partners graag op weg met onze kennis en ervaring. We kiezen daarbij altijd voor een inzet op maat. Per gemeente is hiervoor een subsidie van € 20.660,- beschikbaar die je kunt inzetten om specialistische kennis in te kopen. Je kunt deze bijdrage nog steeds aanvragen via het Expertisecentrum Warmte.