Twee nieuwe medewerkers voor W/E adviseurs

W/E adviseurs blijft groeien!

Met de start van het nieuwe jaar, verwelkomen we bij W/E niet alleen de mooie kansen en projecten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, we verwelkomen in het bijzonder onze nieuwe collega’s Faye Best en Edo Janssen!

Faye is recent afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de Master “Energy Science” op de onderwerpen warmtetransitie voor de stad Utrecht en intelligent elektriciteitsnetwerkbeheer voor Alliander en heeft tevens ervaring als projectleider duurzaamheid bij de gemeente Zaanstad. Als onderzoeker gaat zij bij W/E o.a. aan de slag binnen het kersverse data-gilde waar haar kennis en analytische kwaliteiten onze organisatie zeker zullen versterken.

Edo vult onze duurzaam groeiende organisatie uitstekend aan binnen de financiële administratie. Van data-entry tot jaarrekening, als ervaren administratieve duizendpoot draait hij er zijn hand niet voor om. Hij ziet het als uitdaging om financiële processen te automatiseren en te verbeteren.

Bijeenkomst

Dit is een testbericht.

Meer informatie bij onze medewerkster.

Stichting W/E adviseurs en Madaster tekenen partnerovereenkomst

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen heeft woensdag 11 april als eerste partner een overeenkomst getekend met Madaster Services. Madaster is een onafhankelijk publiek platform dat het gebruik van herbruikbare materialen bevordert. Het investeert in slimme ontwerpen die circulariteit ondersteunen en afval elimineren. Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden.

Met het tekenen van de overeenkomst draagt W/E adviseurs bij aan de verdere ontwikkeling van Madaster, het kadaster voor materialen. Madaster (ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation) fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken.

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
Martijn Oostenrijk, directeur Madaster Services: “Een Madaster materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Dat maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen bij demontage veel eenvoudiger. Een gebouw wordt zo een gedocumenteerde ‘opslagplaats’ voor materialen. Dankzij samenwerkingen met relevante partijen als W/E adviseurs wordt het mogelijk de gebruikers van het platform diensten en functionaliteiten aan te bieden ter versterking van hun circulaire bedrijfsmodel. Zo kunnen gebruikers via W/E adviseurs een MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen) laten uitvoeren op basis van de data in Madaster. De MPG-waarde geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast en is een belangrijke maatstaf voor duurzaamheid. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie
John Mak, directeur-bestuurder stichting W/E adviseurs: “Met de MPG is een belangrijke stap gezet om de effecten van het gebruik van grondstoffen in de bouw serieus als criterium geaccepteerd te krijgen. De waarde van de MPG reikt gelukkig verder dan verplichte regelgeving. De MPG en bijbehorende Nationale MilieuDatabase (NMD) zijn ook in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgenomen als bouwstenen in het streven naar een circulaire economie in 2050. En dat is een logisch bruggetje naar Madaster, een initiatief dat een wezenlijke bijdrage moet gaan leveren aan circulariteit in de gebouwde omgeving.

Over de Madaster Foundation
De Madaster Foundation is een Nederlandse non-profitstichting met ANBI-status met als doel afval te elimineren. De foundation bestaat uit vertegenwoordigers van diverse sectoren van de economie. De Madaster Foundation bevordert, beheert en stimuleert de ontwikkeling van materialenpaspoorten via het Madaster-platform voor bestaande en nieuwe gebouwen wereldwijd.

Winnaars Duurzaam Bouwen Awards 2018

Gemeente Haarlemmermeer, waterschap Zuiderzeeland en Woonstichting ‘thuis zijn de winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards 2018. De partijen ontvingen achtereenvolgens de felbegeerde Circulaire Ring, de Gouden Kikker Award en de WoCo25. Ook viel Patch22 in de prijzen: uit alle genomineerden koos het publiek tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres dit bedrijf als winnaar van de Duurzaam Bouwen Award.

Winnaars

Categorie duurzaamste gemeente (Circulaire Ring)

Gemeente Haarlemmermeer

 

Categorie duurzaamste project (Gouden Kikker)

Waterschap Zuiderzeeland

 

Categorie duurzaamste woningcorporatie (WoCo25)

Woonstichting ‘thuis

 

Categorie duurzaamste bedrijf – publieksprijs

Patch22

Scoren op integrale duurzaamheid

De drie winnaars hebben gemeenschappelijk dat zij hoog scoren op integrale duurzaamheid: dat betekent investeren in energiemaatregelen, maar ook aandacht voor de milieu-impact van bouwmaterialen en gezondheidsaspecten. Dit wordt meer en meer de trend binnen duurzaam bouwen, en daarom een belangrijk criterium binnen de Awards.

De winnaars

De spanning in de zaal was duidelijk voelbaar. De awards werden verspreid over het plenaire programma uitgereikt. Gemeente Haarlemmermeer ging aan de haal met de Circulaire Ring. “Ben bereid van elkaar te leren”, verklapte wethouder Tom Horn het geheim van gemeente Haarlemmermeer bij het in ontvangst nemen van de ring.

Ook Camiel Maenhout van waterschap Zuiderzeeland reageerde enthousiast. “Als waterschap merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Dat was voor ons een belangrijke reden om voor deze duurzame renovatie van ons Waterschapshuis te zorgen.” Ook Woonstichting ‘thuis viel in de prijzen. “We zijn trots op deze prijs”, vertelde Luc Reusken enthousiast. “Het is voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg doorgegaan. Onze woningvoorraad heeft gemiddeld energielabel B, ons nieuwe doel is CO2-neutraal in 2050.”

De vierde en laatste award was de publieksprijs, waarbij de congresdeelnemers uit de genomineerden van de drie categorieën een favoriet kozen. Patch22 sleepte deze prijs in de wacht.

De genomineerden

De vakkundige jury selecteerde eerder de kanshebbers binnen de diverse categorieën. Genomineerd binnen de categorie meest duurzame gemeente waren gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Ooststellingwerf. Binnen de categorie meest duurzame woningcorporatie werden Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf en Woonwaard geselecteerd. Voor het meest duurzame project waren ‘Geerpark Vlijmen’, ‘Waterschap Zuiderzeeland’ en Patch22’ in de running.

Initiatiefnemers Duurzaam Bouwen Awards

De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. Binnen de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards zijn de bestaande Duurzaam Bouwen Award, De Gouden Kikker en de WoCo25 gebundeld, zodat er een groter podium voor deze prijzen ontstaat. De bekendmakingen van de winnaars en de uitreiking van de awards vinden plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op de website van de Duurzaam Bouwen Awards.

PERSBERICHT: Mariëlle Wieman benoemd tot lid raad van advies W/E adviseurs

UTRECHT/EINDHOVEN, 14-12-2017 – Drs. Mariëlle Wieman RAE is toegetreden tot de raad van advies (RvA) van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Mariëlle is benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij volgt drs. Jos Taalman MA op.

Mariëlle WiemanMariëlle Wieman is ondernemer, bedrijfskundige, verenigingskundige en gecertificeerd commissaris. De afgelopen tien jaar was zij directeur van NeVaP, hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatiesector. Mariëlle is hoofd- en eindredacteur van de boeken ‘Vastgoedexploitatie’ (2016) en ‘Handboek Vastgoedmanagement’ (2010), verplichte literatuur aan hogescholen en universiteiten; en belangrijke naslagwerken voor professionals.

De afgelopen jaren was ze onder meer projectleider van het Project Koplopers Retail, lid en interim-bestuurslid van Platform Duurzame Huisvesting en lid van Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Sinds 2014 neemt Mariëlle zitting in het Expertpanel van Duurzaam Gebouwd en is zij jurylid van de ABN AMRO Duurzame 50. In 2014 werd Mariëlle genomineerd voor de Duurzame Bouwvrouw Award en in 2015 was zij finalist van deze prijs.

Drs. Mariëlle Wieman RAE vervangt drs. Jos Taalman MA, die de maximale zittingsperiode heeft bereikt. Jos Taalman was RvA-lid en voorzitter van de raad van advies. Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg en prof. drs. Joop Vianen zetten zich opnieuw voor een periode van vijf jaar in als lid van de raad van advies. Jos Lichtenberg neemt het voorzitterschap op zich.

Jos Lichtenberg was sinds 2003 tot eind 2016 hoogleraar Building Technology aan de TU/e. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Stichting Slimbouwen en mede oprichter van Off Road Innovations. Hij is voorts bij diverse bedrijven adviseur voor bouwproductontwikkeling en innovatieve vastgoedoplossingen. Hij is ook initiator (en bewoner) van het zogeheten House of Tomorrow Today (HoTT): een energieleverend huis gebouwd in overeenstemming met zowel de Slimbouwen-principes, als die van het concept Active House.

Joop Vianen was sinds 1987 tot eind 2012 hoogleraar Ondernemerschap en Kleine en Middelgrote Ondernemingen aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast was hij onder meer directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Momenteel is hij onder andere adviseur van de Universiteit van Liberia en lid van de raad van bestuur van Stichting Kapel Weddesteyn.