Subsidie beschikbaar voor inhuren advies bij opstellen warmtetransitieplan

Gemeenten moeten voor het einde van 2021 een warmtetransitieplan klaar hebben liggen. Het opstellen van zo’n plan vraagt om specialistische kennis die gemeenten niet altijd zelf in huis hebben. Je kan dan een expert inhuren die je daarbij te helpt. Het Expertise Centrum Warmte (ECW) biedt vanaf 1 juni 2020 de Extern Advies Warmtetransitie regeling aan. W/E adviseurs is opgenomen in de lijst met externe experts van ECW.

In een warmtetransitieplan staat het tijdspad voor het aardgasvrij maken van de woningen binnen een gemeente tot 2050. Per wijk is de voorlopige optie voor het alternatieve warmtesysteem bepaald. Voor de eerste groep wijken die in 2030 van het aardgas af gaan is dit al afgestemd met inwoners en bedrijven die in die wijken gevestigd zijn.

Voorwaarden

De hoogte van de uitkering voor extern advies is een vaste bijdrage van € 20.660 excl. btw per gemeente. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het verleende bedrag wordt besteed aan de kosten die de gemeente aan derden verschuldigd is voor extern advies.
 • U mag het bedrag niet besteden aan de verschuldigde omzetbelasting die voor de verlening van het extern advies bij uw gemeente in rekening wordt gebracht.
 • Het externe advies moet u inwinnen voor 1 januari 2022.
 • U stelt over het ingewonnen extern advies een verslag op. U geeft dit verslag binnen 4 weken na opstelling aan het Expertise Centrum Warmte.
 • U werkt als gemeente mee aan een evaluatie. Deze is voor de kennisopbouw en -deling door het Expertise Centrum Warmte.

Stappenplan

Het ECW heeft een stappenplan voor gemeenten opgesteld waarin precies staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden om een aanvraag te doen voor de regeling Extern Advies Warmtetransitie. Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

 • Bespreek uw aanvraag met de ECW helpdesk
 • Vraag eHerkenning aan
 • Schrijf een plan voor de inkoop
 • Vul een aanvraag formulier in
 • Goed- of afkeuring door ECW
 • Uitbetaling
 • Veranderingen doorgeven
 • Werkzaamheden beëindigen
 • Terugvragen btw
 • Verantwoording van de subsidie
 • Ambtshalve vaststelling

Een uitgebreide uitleg van alle stappen kun je terugvinden op de website van RVO.

W/E adviseurs geeft advies!

W/E adviseurs helpt verschillende gemeenten bij het opstellen van een warmtetransitieplan.

Gemeente Venlo
“In Venlo willen we graag een mooiere en duurzame toekomst waar vooral plezier voorop staat. Samen met W/E-adviseurs zorgen we ervoor dat we hier een oplossing voor vinden. Toch lijkt het soms dat we meer en meer verdeeld raken. Vooral als het gaat over het klimaatprobleem en de oplossingen daarvoor. We verliezen onszelf soms in de details en vergeten waar we naar op weg zijn. Deze weg bewandeld gemeente Venlo samen met W/E door theorie te vertalen naar de praktijk. Het is prettig werken met mensen die gewoon doen en dingen uitproberen in de praktijk. Samen leren we van de ervaringen!”

Gemeente Kerkrade
WE adviseurs heeft ons goed begeleid bij het opstellen van de energievisie van het herstructureringsgebied Rolduckerveld Kerkrade. Hierdoor zijn wij in staat geweest om goede vergelijkingen te kunnen maken tussen collectieve warmtevoorzieningen en individuele warmtevoorzieningen van de woningen.”

Heb je externe hulp nodig bij het opstellen van een warmtetransitieplan voor jouw gemeente? Neem dan contact op met senior adviseur Ruud van Vliet.

Cees Leenaerts maakt TOjuli inzichtelijk tijdens thuiscongres van Lente-Akkoord

Op 26 mei sprak collega Cees Leenaerts tijdens het thuiscongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’ van het Lente-Akkoord. Tijdens dit congres leert u alles wat u moet weten over BENG als u werkt bij een ontwikkelaar, bouwer of woningcorporatie. Cees Leenaerts focuste in zijn sessie op  TOjuli, een nieuwe eis die het risico op oververhitting in woningen moet beperken.

Oververhitting in een woning is niet goed voor de gezondheid en het comfort van de bewoners. De nieuwste huizen zijn zo goed geïsoleerd dat vooral in de zomer hittestress kan optreden, omdat de warmte niet uit het gebouw kan. Daarom is BENG uitgebreid met een temperatuuroverschrijdingseis, ook wel TOjuli genoemd. Cees maakt tijdens zijn presentatie inzichtelijk wat de invloed is van specifieke maatregelen op de temperatuuroverschrijding.

TOjuli

De kans op temperatuuroverschrijding wordt aangeduid door het TOjuli-getal. Vanaf  1 januari 2021 mag een vergunning voor de bouw van woningen pas worden verleend als de grenswaarde van 1,2 niet wordt overschreden. Als dit wel gebeurt dan moet de initiatiefnemer maatregelen nemen zodat wel aan deze grenswaarde wordt voldaan of met een dynamische GTO-berekening (gewogen temperatuuroverschrijdingsuren) laten zien dat de oververhitting beperkt is tot maximaal 450 GTO-uren. De regels gelden alleen voor nieuwbouwwoningen zonder actief koelsysteem.

Toepassingen

Bouwers moeten al in de ontwerpfase rekening houden met oververhitting en de TOjuli eis. Er zijn verschillende maatregelen die gebruikt kunnen worden om oververhitting te voorkomen. Naast zonwering en spuiventilatie kun je denken aan geveloriëntatie, raamgroottes, overstekken en koeling via de warmtepomp. Spuiventilatie, en dan met name zomernachtventilatie, is met name bruikbaar bij zware traditionele (beton)bouw. Met nachtventilatieluiken kan koele lucht ‘s nachts de woning in, terwijl deze luiken ook inbraak-, regen- en insectenwerend zijn. Voor lichte (houtskelet)bouw is een automatisch regelsysteem voor deze ventilatieluiken efficiënt. Zolang het buiten koeler is dan binnen laten ze lucht binnen, zodra het buiten warmer wordt dan binnen gaat de ventilatie weer dicht.

Je kunt de presentatie van Cees Leenaerts  over TOjuli tijdens het BENG! ZO DOE JE DAT’ van het Lente-Akkoord hieronder terugkijken.

W/E geeft advies

Heb je advies nodig over hoe je jouw nieuwbouwproject kunt laten voldoen aan de TOjuli eis? Wij helpen je graag! Je kunt ons bereiken op 030 677 8777  of via w-e@w-e.nl.

Twee nieuwe medewerkers voor W/E adviseurs

W/E adviseurs blijft groeien!

Met de start van het nieuwe jaar, verwelkomen we bij W/E niet alleen de mooie kansen en projecten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, we verwelkomen in het bijzonder onze nieuwe collega’s Faye Best en Edo Janssen!

Faye is recent afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de Master “Energy Science” op de onderwerpen warmtetransitie voor de stad Utrecht en intelligent elektriciteitsnetwerkbeheer voor Alliander en heeft tevens ervaring als projectleider duurzaamheid bij de gemeente Zaanstad. Als onderzoeker gaat zij bij W/E o.a. aan de slag binnen het kersverse data-gilde waar haar kennis en analytische kwaliteiten onze organisatie zeker zullen versterken.

Edo vult onze duurzaam groeiende organisatie uitstekend aan binnen de financiële administratie. Van data-entry tot jaarrekening, als ervaren administratieve duizendpoot draait hij er zijn hand niet voor om. Hij ziet het als uitdaging om financiële processen te automatiseren en te verbeteren.

Bijeenkomst

Dit is een testbericht.

Meer informatie bij onze medewerkster.

Stichting W/E adviseurs en Madaster tekenen partnerovereenkomst

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen heeft woensdag 11 april als eerste partner een overeenkomst getekend met Madaster Services. Madaster is een onafhankelijk publiek platform dat het gebruik van herbruikbare materialen bevordert. Het investeert in slimme ontwerpen die circulariteit ondersteunen en afval elimineren. Madaster is er voor particulieren, bedrijven en overheden.

Met het tekenen van de overeenkomst draagt W/E adviseurs bij aan de verdere ontwikkeling van Madaster, het kadaster voor materialen. Madaster (ontwikkeld door Madaster Services onder toezicht van de Madaster Foundation) fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken.

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
Martijn Oostenrijk, directeur Madaster Services: “Een Madaster materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit en de herkomst van de materialen en hun huidige locatie. Dat maakt hergebruik bij verbouwingen of terugwinnen van materialen bij demontage veel eenvoudiger. Een gebouw wordt zo een gedocumenteerde ‘opslagplaats’ voor materialen. Dankzij samenwerkingen met relevante partijen als W/E adviseurs wordt het mogelijk de gebruikers van het platform diensten en functionaliteiten aan te bieden ter versterking van hun circulaire bedrijfsmodel. Zo kunnen gebruikers via W/E adviseurs een MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen) laten uitvoeren op basis van de data in Madaster. De MPG-waarde geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast en is een belangrijke maatstaf voor duurzaamheid. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie
John Mak, directeur-bestuurder stichting W/E adviseurs: “Met de MPG is een belangrijke stap gezet om de effecten van het gebruik van grondstoffen in de bouw serieus als criterium geaccepteerd te krijgen. De waarde van de MPG reikt gelukkig verder dan verplichte regelgeving. De MPG en bijbehorende Nationale MilieuDatabase (NMD) zijn ook in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgenomen als bouwstenen in het streven naar een circulaire economie in 2050. En dat is een logisch bruggetje naar Madaster, een initiatief dat een wezenlijke bijdrage moet gaan leveren aan circulariteit in de gebouwde omgeving.

Over de Madaster Foundation
De Madaster Foundation is een Nederlandse non-profitstichting met ANBI-status met als doel afval te elimineren. De foundation bestaat uit vertegenwoordigers van diverse sectoren van de economie. De Madaster Foundation bevordert, beheert en stimuleert de ontwikkeling van materialenpaspoorten via het Madaster-platform voor bestaande en nieuwe gebouwen wereldwijd.

Winnaars Duurzaam Bouwen Awards 2018

Gemeente Haarlemmermeer, waterschap Zuiderzeeland en Woonstichting ‘thuis zijn de winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards 2018. De partijen ontvingen achtereenvolgens de felbegeerde Circulaire Ring, de Gouden Kikker Award en de WoCo25. Ook viel Patch22 in de prijzen: uit alle genomineerden koos het publiek tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres dit bedrijf als winnaar van de Duurzaam Bouwen Award.

Winnaars

Categorie duurzaamste gemeente (Circulaire Ring)

Gemeente Haarlemmermeer

 

Categorie duurzaamste project (Gouden Kikker)

Waterschap Zuiderzeeland

 

Categorie duurzaamste woningcorporatie (WoCo25)

Woonstichting ‘thuis

 

Categorie duurzaamste bedrijf – publieksprijs

Patch22

Scoren op integrale duurzaamheid

De drie winnaars hebben gemeenschappelijk dat zij hoog scoren op integrale duurzaamheid: dat betekent investeren in energiemaatregelen, maar ook aandacht voor de milieu-impact van bouwmaterialen en gezondheidsaspecten. Dit wordt meer en meer de trend binnen duurzaam bouwen, en daarom een belangrijk criterium binnen de Awards.

De winnaars

De spanning in de zaal was duidelijk voelbaar. De awards werden verspreid over het plenaire programma uitgereikt. Gemeente Haarlemmermeer ging aan de haal met de Circulaire Ring. “Ben bereid van elkaar te leren”, verklapte wethouder Tom Horn het geheim van gemeente Haarlemmermeer bij het in ontvangst nemen van de ring.

Ook Camiel Maenhout van waterschap Zuiderzeeland reageerde enthousiast. “Als waterschap merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Dat was voor ons een belangrijke reden om voor deze duurzame renovatie van ons Waterschapshuis te zorgen.” Ook Woonstichting ‘thuis viel in de prijzen. “We zijn trots op deze prijs”, vertelde Luc Reusken enthousiast. “Het is voor ons een stimulans om op de ingeslagen weg doorgegaan. Onze woningvoorraad heeft gemiddeld energielabel B, ons nieuwe doel is CO2-neutraal in 2050.”

De vierde en laatste award was de publieksprijs, waarbij de congresdeelnemers uit de genomineerden van de drie categorieën een favoriet kozen. Patch22 sleepte deze prijs in de wacht.

De genomineerden

De vakkundige jury selecteerde eerder de kanshebbers binnen de diverse categorieën. Genomineerd binnen de categorie meest duurzame gemeente waren gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Ooststellingwerf. Binnen de categorie meest duurzame woningcorporatie werden Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf en Woonwaard geselecteerd. Voor het meest duurzame project waren ‘Geerpark Vlijmen’, ‘Waterschap Zuiderzeeland’ en Patch22’ in de running.

Initiatiefnemers Duurzaam Bouwen Awards

De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. Binnen de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards zijn de bestaande Duurzaam Bouwen Award, De Gouden Kikker en de WoCo25 gebundeld, zodat er een groter podium voor deze prijzen ontstaat. De bekendmakingen van de winnaars en de uitreiking van de awards vinden plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op de website van de Duurzaam Bouwen Awards.

PERSBERICHT: Mariëlle Wieman benoemd tot lid raad van advies W/E adviseurs

UTRECHT/EINDHOVEN, 14-12-2017 – Drs. Mariëlle Wieman RAE is toegetreden tot de raad van advies (RvA) van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Mariëlle is benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij volgt drs. Jos Taalman MA op.

Mariëlle WiemanMariëlle Wieman is ondernemer, bedrijfskundige, verenigingskundige en gecertificeerd commissaris. De afgelopen tien jaar was zij directeur van NeVaP, hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatiesector. Mariëlle is hoofd- en eindredacteur van de boeken ‘Vastgoedexploitatie’ (2016) en ‘Handboek Vastgoedmanagement’ (2010), verplichte literatuur aan hogescholen en universiteiten; en belangrijke naslagwerken voor professionals.

De afgelopen jaren was ze onder meer projectleider van het Project Koplopers Retail, lid en interim-bestuurslid van Platform Duurzame Huisvesting en lid van Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Sinds 2014 neemt Mariëlle zitting in het Expertpanel van Duurzaam Gebouwd en is zij jurylid van de ABN AMRO Duurzame 50. In 2014 werd Mariëlle genomineerd voor de Duurzame Bouwvrouw Award en in 2015 was zij finalist van deze prijs.

Drs. Mariëlle Wieman RAE vervangt drs. Jos Taalman MA, die de maximale zittingsperiode heeft bereikt. Jos Taalman was RvA-lid en voorzitter van de raad van advies. Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg en prof. drs. Joop Vianen zetten zich opnieuw voor een periode van vijf jaar in als lid van de raad van advies. Jos Lichtenberg neemt het voorzitterschap op zich.

Jos Lichtenberg was sinds 2003 tot eind 2016 hoogleraar Building Technology aan de TU/e. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Stichting Slimbouwen en mede oprichter van Off Road Innovations. Hij is voorts bij diverse bedrijven adviseur voor bouwproductontwikkeling en innovatieve vastgoedoplossingen. Hij is ook initiator (en bewoner) van het zogeheten House of Tomorrow Today (HoTT): een energieleverend huis gebouwd in overeenstemming met zowel de Slimbouwen-principes, als die van het concept Active House.

Joop Vianen was sinds 1987 tot eind 2012 hoogleraar Ondernemerschap en Kleine en Middelgrote Ondernemingen aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast was hij onder meer directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Momenteel is hij onder andere adviseur van de Universiteit van Liberia en lid van de raad van bestuur van Stichting Kapel Weddesteyn.