Introductie ‘Circulariteit voor gemeenten’

Duurzaamheid is een bekend thema voor gemeenten. De laatste jaren is ook circulair (ver)bouwen bezig met een opmars. Wat is circulariteit precies, moet u er iets mee in uw gemeente en hoe kunt u circulariteit vertalen naar de praktijk?

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen staat aan de wieg van begrippen als ‘Duurzaamheidsprestatie Gebouw’ en nu ook de CPG, de ‘Circulariteitsprestatie Gebouw’. W/E adviseurs is betrokken bij de landelijke ontwikkelingen rondom circulair bouwen en participeert onder andere in het actieteam Meten van circulariteit van Platform CB ’23.

Senior adviseur Ruud van Vliet en adviseur Dora Vancso van W/E introduceren u in de wereld van circulariteit. In één dagdeel krijgt u inzicht in de volgende thema’s:

 • Wat het verschil is tussen duurzaamheid en circulariteit?
 • Wat zijn belangrijke principes van circulair bouwen?
 • Hoe kunt u circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar maken?
 • Hoe kunt u circulair bouwen in uw gemeenten stimuleren?
 • Hoe kunt u circulariteit verbinden in de warmtetransitie?

 

Tijdens deze middag bieden we u een werkbaar kader op basis de 5 hoofdstrategieën die inzicht bieden in de mate van circulariteit. W/E adviseurs heeft hiervoor een model ontwikkeld gebaseerd op GPR Gebouw dat een handig hulpmiddel is om het thema bespreekbaar te maken. Uiteraard is er volop ruimte om uw vragen te stellen.

Na deze sessie bent u voorzien van de meest actuele informatie en bent u in staat hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.

Centrale locatie

Deze informatiesessie is kosteloos en vindt plaats op dinsdag 26 november in Utrecht, in het HNK Centraal Station Utrecht,  aan de Arthur van Schendelstraat 650.

Van 13.30 tot 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel tot 17.30 uur.

Meer informatie?

Neem contact op met Ruud van Vliet.

Wilt u – met uw collega’s – op een andere dag en tijdstip dan kunt u hierover ook contact opnemen met Ruud van Vliet.

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier.

 

 

 

Meetlat losmaakbaarheid gebouwen

Concept meetlat losmaakbaarheid opgeleverd

Hoe beoordeel je de mate van losmaakbaarheid van een gebouw? Dat is een relevante vraag bij het definiëren van een circulair gebouw, het bepaalt de mogelijkheden voor hergebruik of hoogwaardige recycling. Gebouwelementen moeten met zo min mogelijk schade voor het element zelf of de onderconstructie te verwijderen zijn. Onlangs is het concept voor een pragmatische meetmethode losmaakbaarheid opgeleverd.

Toetsfase

In opdracht van RVO heeft Alba Concepts in samenwerking met  DGBC en W/E Adviseurs een concept meetlat voor losmaakbaarheid ontwikkeld. DGBC gaat de komende maanden een traject organiseren waarin deze meetlat ook wordt getoetst aan de hand van enkele echte gebouwen. Na deze praktijktoets wordt het rapport in de Dutch Green Building Week (eind september) in definitieve vorm gepresenteerd.

De methode zal in de toekomst worden opgenomen in  GPR Gebouw de CPG (Circulariteits Prestatie Gebouwen), beiden ontwikkeld door W/E adviseurs.

Wie interesse heeft in het concept-rapport over de meetlat losmaakbaarheid kan het opvragen bij senior adviseur David Anink van W/E adviseurs.

Bijeenkomst ‘de vergeten koeltevraag in de energietransitie’

Save the date! Op donderdag 26 september houdt de ‘werkgroep Koelte Alliantie’ een bijeenkomst over de grote energievraag die op ons af komt in verband met het koelen van gebouwen. W/E adviseurs is een van de leden van de werkgroep.

Van gas los, maar hoe zit het met de koeltevraag?

Het is één van de grote vraagstukken van deze tijd: de omslag naar hernieuwbare energie. Vanuit de druk om van het aardgas af te gaan, zijn veel gemeenten bezig plannen te ontwikkelen voor warmtenetten. Grootschalig, vaak samen met woningcorporaties, want “dat zet tenminste zoden aan de dijk”.

Een wijk met een warmtenet is dan inderdaad van het gas af, maar ’s zomers nog net zo heet als voorheen. Vanwege het opwarmende klimaat zullen er méér én warmere zomerdagen voorkomen. Hierdoor zal de behoefte aan koelte, en dus de vraag naar actieve koeling via bijvoorbeeld airconditioning, snel toenemen. Ook de energievraag die daarmee samenhangt  zal gaan stijgen.

De grote vraag is of het koeltevraagstuk wordt meegenomen in de Regionale Energiestrategie. En zo ja, hoe dan?

Hierover vindt op donderdag 26 september de bijeenkomst ‘de vergeten koeltevraag in de energietransitie’ plaats in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij met elkaar in gesprek over dit vraagstuk. Deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Mogelijke vragen zijn: Welke rol speelt gezondheid in dit vraagstuk? Welke rol kunnen normen spelen? Welke rol speelt gedrag van inwoners? We bouwen door op elkaars inbreng met als concreet resultaat: meer duidelijkheid over hoe de opgave in elkaar zit en wie wat kan doen.

Save the date!

Noteer de ochtend van 26 september 2019 alvast, de bijeenkomst vindt plaats in ANNE4Global in Utrecht van 10.00 tot 12.00 uur. Organisatoren zijn Klimaatverbond Nederland, Stichting W/E adviseurs, de Hogeschool van Amsterdam en Platform 31. Zij werken samen in de zg ‘werkgroep Koelte Alliantie’.

Nadere informatie volgt.

Voor W/E adviseurs neemt Pieter Nuiten deel in de werkgroep.

Herziening Energieprestatie van Gebouwen

Installateurs en gebouweigenaren krijgen te maken met nieuwe systeemeisen voor technische bouwsystemen (EPBD III). W/E adviseurs heeft een rol gespeeld in het onderzoek hiervoor. Het maakt deel van het conceptbesluit omtrent wijzigingen in het Bouwbesluit 2012. Onlangs is een consultatieronde geopend, die duurt tot en met 12 augustus 2019.

Bijdrage van W/E adviseurs

Op verzoek van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van BZK heeft W/E adviseurs onderzoek uitgevoerd gericht op het vaststellen van systeemeisen in verband met algehele energieprestatie van de technische bouwsystemen. Het gaat dan om bouwsystemen in bestaande en nieuwe gebouwen, die zowel technisch, functioneel als economisch haalbaar zijn, die voldoende draagvlak hebben in de markt en die voldoen aan de formele eisen vanuit de EPBD III.

Het doel van de EBPD is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen waardoor het energiegebruik van gebouwen in de Europese Unie daalt. Op 9 juli 2018 is de herziening van de Europese richtlijn Energy Performance of Building Directive (kortweg EPBD) door de EU vastgesteld. De lidstaten van Europa krijgen tot 10 maart 2020 de gelegenheid de herziening in de eigen regelgeving op te nemen. Vanaf 10 maart 2020 treedt de herziening in werking.

Het conceptbesluit waarmee deze wordt geïmplementeerd bevat onder meer bepalingen over:

 • Eisen aan de energieprestatie en het installeren, dimensioneren, inregelen en de instelbaarheid van installaties
 • De documentatie van de energieprestatie van installaties en overhandiging daarvan aan de gebouweigenaar
 • Het installeren van een thermostaat of een gebouwautomatiserings- en controlesysteem voor het regelen van de temperatuur per verblijfsruimte of verblijfsgebied.
 • Het installeren van loze leidingen of laadpunten voor elektrische auto’s bij gebouwen met meer dan 10 parkeerplaatsen die nieuw worden gebouwd of ingrijpend worden gerenoveerd.
 • Het installeren van minimaal één laadpunt voor elektrische auto’s bij alle utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen vanaf 2025.
 • Verplichte keuringen voor verwarmings- en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 70 kW
 • Verplichting tot het installeren van gebouwautomatiserings- en controlesystemen in utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 290 kW.

Voortgang herziening

Voor de implementatie zijn er diverse gesprekken gevoerd met stakeholders en is er inbreng bij stakeholders opgehaald tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari 2019 en verwerkt in dit conceptbesluit. De uitkomsten van de huidige internetconsultatie worden gebruikt om het besluit en de uitvoerbaarheid hiervan verder te verbeteren.

In het najaar gaat het besluit naar de Tweede Kamer. De bepalingen uit de herziening moeten uiterlijk 10 maart 2020 door Nederland zijn geïmplementeerd.

Ga naar de Internetconsultatie Wijziging Bouwbesluit 2012 2e herziening EPBD  . Deze is beschikbaar tot en met 12 augustus 2019.

Meer weten?

Neem contact op met Pieter Nuiten, senior adviseur bij W/E adviseurs.

W/E adviseurs werkt mee aan nieuwe isolatieoplossing voor Nederlandse woningvoorraad

De Utrechtse corporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex willen tienduizenden woningen verduurzamen. Met de Isolatie Uitdaging daagden zij de markt uit om met betere oplossingen voor gevelisolatie te komen. Zo’n veertig partijen pakten de uitdaging op. W/E was betrokken bij het CO2llectief, één van de finalisten.

CO2llectief met oplossing: Patchwork

CO2llectief is een initiatief van de vier vastgoedonderhoudsbedrijven Hagemans, SW, Talen en Wits. Die samen met industrie-, kennis- en adviespartners als BouwhulpGroep en W/E adviseurs tot onder andere de finaleoplossing Patchwork ( van vacuümpanelen en PIR) zijn gekomen . W/E verzorgde binnen het team onder meer de bouwfysica en optimalisatie van materiaalkeuzen.

Isolatie vanuit de binnenzijde van de woning

Het patchworksysteem is een maatwerk gevelisolatieoplossing voor in de woning. Het systeem is opgebouwd uit de nieuwe en bestaande producten als vacuumisolatiepanelen (VIP’s), PIR en gipsplaat. Om een beeld te schetsen van de isolatiewaarde van deze VIP’s: een paneel met een dikte van 2 cm isoleert even goed als 10 cm minerale wol.

 

 

 

Met de toepassing van deze oplossing krijgen bewoners veel extra comfort, verliezen weinig leefruimte en iedere gewenste wandafwerking kan worden aangebracht. En dit alles binnen met een uitvoeringstermijn van één dag.

Meer informatie

 

 

Medewerkers vieren 40 jarig W/E

Stichting W/E adviseurs bestaat dit jaar 40 jaar!

Begin deze zomer is dit gevierd met een werkbezoek voor de medewerkers, waarbij onder meer het havengebied van Antwerpen werd verkend. De nadruk van de excursie lag op duurzame renovatie en duurzame bouw.

Collega Eva Vrolijk maakte dit leuke filmpje van de excursie.

Hieronder volgt ook nog een kort fotoverslag.

Op het Havenhuis is Antwerpen is door architecte Zaha Hadid een ‘blob’ geplaatst. Het Havenhuis scoort hoog op duurzaamheid.

Ook Gent werd verkend, dit maal per fiets.

W/E buigt zich over het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de haven van Gent.

 

Wilt u meer weten over onze 40-jarige ervaring? Lees het artikel 40 jaar heldere kijk op duurzaamheid.

 

Veranderingen in de MPG

Per 1 juli 2019 zijn er veranderingen in de MPG. Het gaat om de nieuwe ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019’, inclusief een geherstructureerde Nationale Milieudatabase (NMD 3.0). Gelijktijdig vervalt de correctiefactor van 0,4.

W/E adviseurs is de maker van GPR software. Met deze gevalideerde software kunt u milieuprestatie berekeningen maken.

Wij zorgen ervoor dat u onze GPR software ook na de regelwijziging kunt blijven gebruiken voor het maken van een milieuprestatieberekening voor onder meer vergunningaanvragen. Vanwege externe factoren kunnen wij onze software nog niet laten valideren. Zodra dit mogelijk is, berichte wij over de releasedatum.

Advies

In de tussenliggende periode kunt u het advies op de website Milieudatabase.nl van SBK  volgen: ‘Totdat de instrumenten door ons zijn gevalideerd, kan formeel na 1 juli nog niet met de vigerende methode worden gerekend. De uitkomsten van de berekeningen met NMD 2.3 en NMD 3.0 zijn echter nagenoeg gelijk, zodat bij het Bevoegd Gezag een beroep kan worden gedaan op gelijkwaardigheid. Mocht dat tot problemen leiden, dan kunt u contact opnemen met de NMD organisatie.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht meer informatie willen hebben, bel dan met de GPR servicedesk op nummer 030 – 677 87 60.

Subsidie voor advies bij klimaatneutraal en circulair aanbesteden

Sinds 1 mei 2019 is er de ‘Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen’ (AKCI) voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen. Gemeenten en andere partijen kunnen deze subsidie onder meer aanvragen voor de inhuur van advies voor duurzame aanbestedingen. De aanvragen kunnen tot 1 september worden ingediend.  RVO voert deze regeling uit.

W/E adviseurs begeleidt veel gemeenten bij hun aanbestedingsproces voor realisatie van gebouwen of woonwijken. Met behulp van GPR Gebouw en onze expertise op het gebied van klimaatneutraal en circulair bouwen werken wij de prestatie-eisen en gunningsvoorwaarden uit bij de aanbesteding van bouwprojecten. De AKCI-subsidie is onder andere bedoeld om de kosten van het advies (deels) te dekken.

Gemeenten kunnen op deze manier kennis en kunde ontwikkelen om in de aanbestedingen het thema ‘duurzaamheid’ op concrete manier uit te vragen en te beoordelen. U kunt bijvoorbeeld minimale eisen stellen op de thema’s energie, CO2-emissie en materialen.

W/E adviseurs kan gedurende het gehele aanbestedingstraject ondersteuning bieden. Dat start bij het formuleren van prestatie-eisen en indieningsvoorwaarden, het beantwoorden van vragen van aanbieders en het mede beoordelen van de ingediende voorstellen.

Meer informatie

 • Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kunt u terecht bij RVO.nl
 • Meer informatie over GPR Gebouw
 • Voorbeelden van projecten waarin wij aanbestedingen hebben begeleid vindt u hier.

W/E adviseurs viert 40-jarig bestaan

Stichting W/E adviseurs bestaat dit jaar 40 jaar!

In het weekend van 15 juni is dit gevierd met een werkbezoek voor de medewerkers, waarbij onder meer het havengebied van Antwerpen werd verkend. De nadruk van de excursie lag op duurzame renovatie en duurzame bouw.

Op het Havenhuis is Antwerpen is door architecte Zaha Hadid een ‘blob’ geplaatst. Het Havenhuis scoort hoog op duurzaamheid.

Ook Gent werd verkend, dit maal per fiets.

W/E buigt zich over het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de haven van Gent.

 

Wilt u meer weten over onze 40-jarige ervaring? Lees het artikel 40 jaar heldere kijk op duurzaamheid.

 

Vijftigste GPR Certificaat voor winkels Syntrus Achmea

Tijdens de 15e editie van vastgoedbeurs PROVADA in juni 2019 heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance haar 50ste GPR certificaat voor haar winkels en winkelcentra in ontvangst genomen.

Met de GPR Gebouw certificaten toont Syntrus Achmea officieel aan hoe duurzaam haar winkels en winkelcentra zijn. Deze institutioneel belegger zet GPR veelvuldig in voor haar winkels. Daarnaast stimuleert Syntrus Achmea haar winkeliers om duurzame keuzes bij bijvoorbeeld inbouw en installaties te maken.

Boris van der Gijp, Director Commercial Real Estate bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, ontvangt op de PROVADA het 50ste GPR Gebouw certificaat voor winkels uit handen van Marit Béguin, sectorspecialist vastgoedbeleggers van GPR ontwikkelaar W/E adviseurs.

Door de GPR-methodiek te gebruiken laat Syntrus Achmea zien dat duurzaamheid meer is dan energiebesparing. Een duurzaam gebouw is gezonder en comfortabeler voor gebruikers en is aanpasbaar aan veranderende wensen. En daarmee ook financieel voordeliger. Vastgoedorganisaties met GPR Gebouw Certificaten van hun gebouwen krijgen de volledige punten in GRESB: de internationale benchmark die vastgoedfondsen beoordeelt op hun duurzaamheid. Syntrus Achmea toetst aan te kopen objecten op duurzaamheid met GPR Gebouw.

Web-based applicatie GPR Gebouw wordt door een belangrijk deel van de vastgoedbeleggers, woningcorporaties, gemeenten en hun ketenpartners gebruikt. GPR wordt ontwikkeld door stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Syntrus Achmea, Altera en enkele andere marktpartijen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een winkelversie van GPR. Ze waren vanuit de woningen erg enthousiast over het hulpmiddel GPR en wilden dat graag breder inzetten voor de gebouwen in de portefeuille en hebben W/E gevraagd om een winkelversie.