Begeleiding duurzaam aanbesteden – ABC De Liendert Gemeente Amersfoort

Het ABC-Cluster gaat huisvesting bieden aan twee basisscholen, de Wiekslag en De Windroos, een Peuterschool, Buitenschoolse Opvang in de ruimten van de twee basisscholen, een wijkcentrum met ontmoetingsfunctie en sportfaciliteiten.

Als gemeente hebben wij de lat hoog liggen als het gaat om duurzaam bouwen. Voor duurzaamheids- ambities die we meegeven bij een EMVI- aanbesteding gebruiken wij GPR Gebouw. W/E ondersteunde ons bij de gunningsprocedure en het beoordelen van inschrijvingen op het onderwerp duurzaamheid. We zijn reuze blij met het resultaat als gemeente en dat geldt ook voor de betrokken schoolbesturen.

GPR Gebouw als aanbestedingsinstrument voor duurzaamheid

De gemeente met hoge ambities op het vlak van duurzaam bouwen gebruikt GPR Gebouw voor het beoordelen van inschrijvingen en heeft W/E adviseurs gevraagd om haar te ondersteunen in het traject van de gunning voor Engineering & Build op het onderwerp duurzaamheid. W/E beoordeelde de aanmeldingen en begeleidde in de gunningsprocedure met gebruik van GPR Gebouw. Verder faciliteerde W/E de dialoog met de vijf geselecteerde marktpartijen.

Logo gemeente Amersfoort

De gemeente werkt aan een duurzaam Amersfoort. Een stad waar voldoende groen te vinden is. Waar water, lucht en bodem schoon zijn. Een plek waar mensen zich veilig voelen. Een klimaatneutrale stad. Kortom een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. Het is de verantwoordelijkheid van alle inwoners en gebruikers van de stad. Daarom zoekt de gemeente hierbij samenwerking met bedrijven, organisaties en inwoners van de stad onder de noemer “Samen duurzaam”: Samen werken aan een duurzame stad

bron: http://www.amersfoort.nl/mobile/duurzaamondernemen/Duurzaamheid-door-en-voor-bedrijven.html

Filmpje ABC De Liendert – winnend project Gouden Kikker 2014