Anderen
over ons

Oss heeft hoge duurzaamheidsambities en wil het goede voorbeeld geven door te werken aan een CO2-neutrale gebouwenportefeuille. Hoe begin je? Welke ambities binnen welk tijdspad zijn realistisch? Wat kost het? Vragen die W/E ons geholpen heeft te beantwoorden. Met een nulmeting, scenario’s en kostenindicatie. Die bieden handvatten om te besluiten wat het verduurzamen van gebouwen de gemeente waard is en welk scenario het beste bij ons past.

Voor velen is duurzaamheid nog steeds een breed en ongrijpbaar begrip, terwijl Antares duurzaamheid centraal wil stellen in alle facetten van de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om concreet beleid te formuleren. W/E adviseurs werkt vanuit een open houding, heeft een brede benadering van duurzaamheid en een bewezen staat van dienst in de corporatiesector.

De uitvraag op het vlak van duurzaamheid hebben we met de deskundige en enthousiaste inbreng van W/E adviseurs prima kunnen beantwoorden. Ons ontwerp krijgt en 9½ voor energetische kwaliteit en een 8+ voor duurzaamheid. GPR Gebouw werkt prima in de initiatieffase van dit project. En W/E is bedreven in het gebruik ervan in de hectiek van een aanbesteding.

Voor duurzaamheidsambities die we meegeven bij een EMVI- aanbesteding gebruiken wij GPR Gebouw. W/E ondersteunde ons bij de gunningsprocedure en het beoordelen van inschrijvingen op het onderwerp duurzaamheid. We zijn reuze blij met het resultaat als gemeente en dat geldt ook voor de betrokken schoolbesturen.

Voor Montferland is het erg nuttig dat we met een onafhankelijke partij met kennis van zaken, het project kunnen doorlopen. Of op technisch of financieel gebied, W/E geeft ons altijd gedegen advies. Mede hierdoor en komen er in Montferland energieneutrale woningen, daar zijn we trots op.

Ik heb W/E leren kennen als een nauw betrokken bureau betreffende de GPR Gebouw en MIAVamil advisering. Het contact verliep plezierig, de aanpak was pragmatisch en de medewerkers waren ter zake kundig. Van ontwerp tot realisatie is er optimaal meegedacht om invulling te geven aan de opdracht zoals Green Planet deze aan W/E heeft verstrekt.

W/E adviseurs heeft ons wat betreft duurzaamheid en bouwfysica bijgestaan bij de EMVI-aanbesteding van de herontwikkeling ‘Raadhuis en Rabobank’. De bijdrage van W/E heeft ertoe geleid dat binnen de financiële kaders een zeer duurzaam energieneutraal raadhuis wordt gerealiseerd. De specialistische en brede kennis van W/E was voor ons van groot belang.

Energieneutraal bouwen in de sociale sector leek ons aanvankelijk een brug te ver, maar W/E schetste tijdens de werksessie een helder beeld van de mogelijke kwaliteit. Ik zag direct kans met het nieuwe aanbesteden, design en construct en adviseerde mijn directie mee te gaan met het initiatief ‘energieneutraal bouwen’ én om W/E hierbij in te schakelen.

Onze duurzaamheidsadviseur W/E heeft ons in de aanbesteding van Het Burgje krachtig ondersteund. De ingebrachte deskundigheid en ruime ervaring op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling zijn voor ons waardevol.