W/E zoekt nieuw lid Raad van Advies

Sinds 1979 betrouwbaar als adviseur voor een duurzame omgeving

W/E adviseurs zet zich in voor opdrachtgevers die streven naar een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. We onderhouden duurzame relaties met overheden, vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, corporaties, architecten en kennisinstituten. W/E is voor hen een meedenkende en kritische partner.

Ons werkterrein is breed en strekt zich uit van planadvies, onderzoek en instrumentontwikkeling tot beleid en implementatie. Plannen maken, kennis inbrengen, onderzoek doen, instrumenten ontwikkelen, beleid vormgeven en mensen motiveren. Onze inhoudelijke expertise stemmen we voortdurend af op de behoeften en ontwikkelingen in de markt. Zo blijven wij scherp en u ook.

Organisatiestructuur W/E adviseurs

Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen kent statuten, met een huishoudelijk reglement. W/E heeft drie organen: Bestuur (tevens directie), Medewerkersraad en Raad van Advies (RvA).

De Medewerkersraad is besluitvormend over o.a. de strategie, wat in de praktijk tot grote betrokkenheid leidt. De RvA bestaat uit tenminste drie leden. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter aan. De leden hebben zitting voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk.

Eén van de drie huidige leden heeft de maximale zittingsperiode bereikt. Van de blijvende leden heeft één een achtergrond als hoogleraar ondernemerschap en een zeer brede ervaring in het bedrijfsleven met alle aspecten van het ondernemen. Het andere RvA-lid is hoogleraar bouwproductontwikkeling met groot netwerk en ervaring in de bouwwereld.

Taken Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert W/E gevraagd en ongevraagd. De leden blijven op de hoogte om ook ongevraagd te kunnen reageren door het ontvangen van in- en externe nieuwsberichten.  Zij komt minstens 2 keer per jaar bijeen met de directie-bestuur. Zij zijn een spiegel , controleren en adviseren over het financieel beleid en de strategie van het bedrijf.

Formele taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Advies zijn:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en Medewerkersraad.
  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
  • Het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Advies, op voordracht van de Medewerkersraad.
  • Het ontslaan van een RvA-lid, na een dringend advies daartoe door de Medewerkersraad.
  • Het bemiddelen in conflictsituaties tussen bestuur en medewerkers.

Wie zoeken wij?

Naast advies en onderzoek is de ontwikkeling van software belangrijk geworden de laatste 10 jaar. W/E zoekt ter vervanging van het vertrekkend lid een enthousiast, gedreven persoon met bij voorkeur:

  • affiniteit met duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving
  • marketing/sales deskundigheid en/of
  • ervaring met HRM en/of
  • kennis van en ervaring met ontwikkeling en vermarkten van software

Leden van de Raad van Advies mogen geen belangen hebben in- of bij andere organisaties, die strijdig kunnen zijn met de belangen van W/E. Voor het goed kunnen uitoefenen van deze taken en bevoegdheden ontvangen de leden van de Raad van Advies een beperkte geldelijke vergoeding waarvan de hoogte jaarlijks tussen de Raad en het Bestuur wordt vastgesteld.

Contact en informatie

Geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen vragen we een korte toelichting met CV te sturen naar w-e@w-e.nl. Meer informatie over de mensen, klanten en activiteiten van W/E staat op  www.w-e.nl.

Meer informatie over deze vacature is te krijgen via de directieleden:

Geurt Donze, donze@w-e.nl & 0622397790

John Mak, mak@w-e.nl & 0622393820