Antares wil CO2-neutraal bezit in 2050

Antares werkt toe naar een CO2-neutraal bezit in 2050. De Limburgse corporatie bruist van de ambities om te verduurzamen. Een helder doel, maar hoe ga je dat bereiken? Ric Leenders, manager duurzaamheid bij Antares, benaderde drie partijen om hem te helpen een ‘concrete duurzaamheidsvisie te ontwikkelen om niet hype-gericht te verduurzamen en steeds weer opnieuw het wiel te moeten uitvinden’. De keuze viel daarbij op W/E adviseurs.

Leenders kon zich vinden in de tip van Thijs Kurstjens van W/E adviseurs: “Zie duurzaamheid niet als een eenmalig beleidsproject, maar als een continu programma. Neem daarvoor de tijd en laat de praktijk vooral doorlopen. Geef gemotiveerde medewerkers zelf de hoofdrol. Je wil niet top down iets uitrollen en hopen dat het goed komt. Je wil draagvlak en betrokkenheid activeren.” En dat is precies wat Leenders zocht: een visie die niet alleen concreet maar ook breed is. Leenders: “Het is belangrijk duurzaamheid breder te trekken. Richting de klant, richting de euro’s en richting de beleving. Mijn motto hierin is, pak duurzaamheid zo breed mogelijk op, maar pel het gelijktijdig af naar de kernwaarden van de organisatie.”

Ric Leenders

“Een eerste waardevolle tip luidde: Zie duurzaamheid niet als een eenmalig beleidsproject, maar als een continu programma. Neem daarvoor de tijd en laat de praktijk vooral doorlopen. Geef gemotiveerde medewerkers zelf de hoofdrol.”

Ric LeendersManager duurzaamheid Antares
Antares verduurzaamt workshop

Antares organiseert samen met W/E adviseurs diverse workshops om bij medewerkers de duurzaamheidsvisie te delen en draagvlak te creëren in de gehele organisatie.