Jury maakt genomineerden Duurzaam Bouwen Awards 2018 bekend

Duurzaam Bouwen Awards 2018De jury heeft de genomineerden bekendgemaakt van de Duurzaam Bouwen Awards 2018. Er zijn prijzen te winnen in drie categorieën: meest duurzame project, woningcorporatie en gemeente. Wie uiteindelijk met de award naar huis gaat, wordt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 bekendgemaakt.

Genomineerden

Categorie meest duurzame project (Gouden Kikker):

Categorie meest duurzame woningcorporatie (WoCo25):

Categorie meest duurzame gemeente (Circulaire Ring):

Over de Duurzaam Bouwen Awards

De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. Binnen de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards zijn de bestaande Duurzaam Bouwen Award, De Gouden Kikker en de WoCo25 gebundeld, zodat er een groter podium voor deze prijzen ontstaat. De bekendmakingen van de winnaars en de uitreiking van de awards vinden plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op de website van de Duurzaam Bouwen Awards.

Terugblik

Building Holland 2016, foto: Robert Tjalondo; www.conferencephotographer.nl

Op Duurzaambouwenawards.nl besteedden we aandacht aan de drie eerdere winnaars binnen de categorieën meest duurzame project, meest duurzame woningcorporatie en meest duurzame gemeente. De award voor het meest duurzame project werd in de wacht gesleept door ingenieursen architectenbureau IA Groep uit Duiven, woningcorporatie Eigen Haard kwam als winnende woningcorporatie uit de bus en gemeente Amersfoort won in de categorie duurzaamste gemeente.

Onderwijsgebouw ROC Friese Poort behaalt hoogste circulariteitsscore

Overhandiging GPR Gebouw-certificaat aan Remco Meijerink

Remco Meijerink, voorzitter raad van bestuur van ROC Friese Poort, krijgt het GPR Gebouw-certificaat overhandigd

Het nieuwe ROC Friese Poort ‘uniformberoepen’ opende in december 2017 officieel haar deuren. Het nieuwe onderwijscomplex biedt ruimte aan 800 studenten en is ontwikkeld met hoge duurzaamheidambities. W/E adviseurs bezocht het gebouw en mat haar duurzaamheid met GPR Gebouw. Bovendien is met CPG (CirculariteitsPrestatie Gebouw) de mate van circulariteit van het ROC gemeten.

Hoogste score

De bijzondere resultaten zijn samengevat in het GPR Gebouw-certificaat dat 7 december feestelijk is overhandigd aan Remco Meijerink (Voorzitter Raad van Bestuur ROC Friese Poort). De nieuwe locatie is circulair en 100% energieneutraal gebouwd. Dat werd tijdens de opening beloond met de uitreiking van het CPG-certificaat. Met ook nog eens de hoogste score voor een onderwijsgebouw in Nederland. De CPG is een index die objectief weergeeft hoe circulair en duurzaam een gebouw is.

Meld je aan voor minicongres ‘Circulair bouwen met verplaatsbare woningen’

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en het Expertisecentrum Flexwonen houden 15 maart het minicongres ‘Circulair bouwen met verplaatsbare woningen’ in De Observant in Amersfoort. Een vervolg op het minicongres over Verplaatsbare woningen in oktober 2016.

Het thema is mede ingegeven door het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050, waarin de Bouw één van de vijf prioriteitsgebieden is. Uit een analyse van W/E adviseurs blijkt dat verplaatsbare woningen inderdaad circulair zijn. Maar er zijn ook knelpunten bij het bouwen, exploiteren en verplaatsen van woningen.

Tijdens het congres staat het circulaire businessmodel van verplaatsbare huurwoningen centraal. De sprekers gaan in op hoe bouwers, corporaties en gemeenten het model samen verder kunnen optimaliseren. Tijdens de pauze en de borrel kunt u kennismaken met de verplaatsbare en dus circulaire concepten van NEZZT by De Meeuw, Finch van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen en de Heijmans ONE. Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden

U kunt hier direct aanmelden of verzoeken om een update als het programma bekend is.

Het Minicongres is powered by Heijmans ONE, Finch van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen en NEZZT by De Meeuw.

Nieuwe MPG-cursussen vanwege grote belangstelling: meld je aan!

Meld je ook aan voor een van de cursussen Berekening MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De eerste, extra ingelaste cursus Berekening MilieuPrestatie Gebouwen op donderdag 18 januari is met 18 aanmeldingen alweer volgeboekt. Nu de MPG-grenswaarde per 1 januari 2018 definitief is vastgesteld, neemt de vraag naar deze cursus enorm toe.

W/E adviseurs heeft vanwege de grote belangstelling extra MPG-cursussen ingelast op:

Aanmelden

Meld je ook aan voor een van de cursussen Berekening MilieuPrestatie Gebouwen via www.w-e.nl/cursussen

Per 1 januari 2018 verplichte grenswaarde voor milieuprestaties nieuwbouw

Het is nu definitief: nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 vierkante meter krijgen met ingang van 1 januari 2018 te maken met een verplichte grenswaarde voor de milieuprestatie. De Rijksoverheid maakt dat op haar website bekend. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw.

Download het Infoblad Invoering Grenswaarde via de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, of lees het artikel Impuls voor duurzaam bouwen via  Rijksoverheid.nl.

W/E aan de wieg van MPG

Stichting W/E adviseurs, kennisleider wat betreft duurzaam bouwen, was nauw betrokken bij kennisopbouw en -ontwikkeling rondom de milieuprestaties van gebouwen (MPG). In het Infoblad wordt dan ook verwezen naar richtlijnen over de levensduur van woningen. Deze richtlijnen heeft W/E adviseurs in 2013 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld: ‘Richtsnoer Specifieke gebouwlevensduur; Aanvulling op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG)‘.

Zie ook

Artikel: W/E lanceert rekenmethode voor duurzame renovatie

Haarlem bouwt aardgasloze woonwijk

Rijnboutt Architectuur & Stedenbouw heeft het winnende plan vormgegeven voor de nieuwe duurzame woonwijk De Damiate in Haarlem. Het gaat om 130 duurzame, aardgasloze woningen. Daarnaast komt een kleine horecagelegenheid en een ondergrondse parkeergarage. Het plan is door de gemeente Haarlem geselecteerd via een aanbesteding. Stichting W/E adviseerde de gemeente Haarlem op het gebied van duurzaamheid, om het meest duurzame plan te kunnen kiezen. In de aanbesteding is prestatiegericht gewerkt met GPR Gebouw.

Er komen in het plan van Bemog Projektontwikkeling en Rijnboutt zowel appartementen als grondgebonden koop- en huurwoningen, zowel in de middeldure als dure sector. Zestien woningen zijn specifiek bedoeld voor zelfbouw. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht met veel groen tussen de woningen, verschillende duurzaamheidsmaatregelen en een nieuwe waterverbinding naar de Amerikavaart aan de zuidzijde/Floris van Adrichemlaan. Deze functies samen moeten zorgen voor een aantrekkelijke en vernieuwde entree van de wijk.

DeDamiate_Haarlem - Rijnboutt Architectuur & Stedenbouw

De Damiate Haarlem –  © Rijnboutt Architectuur & Stedenbouw

Meer informatie:

PERSBERICHT: Mariëlle Wieman benoemd tot lid raad van advies W/E adviseurs

UTRECHT/EINDHOVEN, 14-12-2017 – Drs. Mariëlle Wieman RAE is toegetreden tot de raad van advies (RvA) van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. Mariëlle is benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij volgt drs. Jos Taalman MA op.

Mariëlle WiemanMariëlle Wieman is ondernemer, bedrijfskundige, verenigingskundige en gecertificeerd commissaris. De afgelopen tien jaar was zij directeur van NeVaP, hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatiesector. Mariëlle is hoofd- en eindredacteur van de boeken ‘Vastgoedexploitatie’ (2016) en ‘Handboek Vastgoedmanagement’ (2010), verplichte literatuur aan hogescholen en universiteiten; en belangrijke naslagwerken voor professionals.

De afgelopen jaren was ze onder meer projectleider van het Project Koplopers Retail, lid en interim-bestuurslid van Platform Duurzame Huisvesting en lid van Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Sinds 2014 neemt Mariëlle zitting in het Expertpanel van Duurzaam Gebouwd en is zij jurylid van de ABN AMRO Duurzame 50. In 2014 werd Mariëlle genomineerd voor de Duurzame Bouwvrouw Award en in 2015 was zij finalist van deze prijs.

Drs. Mariëlle Wieman RAE vervangt drs. Jos Taalman MA, die de maximale zittingsperiode heeft bereikt. Jos Taalman was RvA-lid en voorzitter van de raad van advies. Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg en prof. drs. Joop Vianen zetten zich opnieuw voor een periode van vijf jaar in als lid van de raad van advies. Jos Lichtenberg neemt het voorzitterschap op zich.

Jos Lichtenberg was sinds 2003 tot eind 2016 hoogleraar Building Technology aan de TU/e. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Stichting Slimbouwen en mede oprichter van Off Road Innovations. Hij is voorts bij diverse bedrijven adviseur voor bouwproductontwikkeling en innovatieve vastgoedoplossingen. Hij is ook initiator (en bewoner) van het zogeheten House of Tomorrow Today (HoTT): een energieleverend huis gebouwd in overeenstemming met zowel de Slimbouwen-principes, als die van het concept Active House.

Joop Vianen was sinds 1987 tot eind 2012 hoogleraar Ondernemerschap en Kleine en Middelgrote Ondernemingen aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast was hij onder meer directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Momenteel is hij onder andere adviseur van de Universiteit van Liberia en lid van de raad van bestuur van Stichting Kapel Weddesteyn.

Corporaties, plan samen met betrokkenen de route naar CO2-neutraal!

Auteur: John Mak

ir. John MakDe hele samenleving moet in hoog tempo afscheid nemen van fossiele brandstoffen, dat weten we al tientallen jaren. De aardbevingen in Groningen hebben de discussie in extra stroomversnelling gebracht. De noodzaak om het klimaatprobleem serieus aan te pakken wordt breed gevoeld. Corporaties moeten flink aan de slag om 2,3 miljoen woningen duurzamer, zuiniger en kwalitatief beter te maken. De omvang biedt schaalvoordelen, de sector kan een aanjager zijn voor noodzakelijke innovaties en productverbetering. Nederland heeft met een grote corporatiesector een voordeel vergeleken met veel andere Europese landen.

Het gevaar is echter dat we overhaaste besluiten nemen die grote maatschappelijke kosten met zich meebrengen. De afweging welke energiedrager we in de toekomst gebruiken voor de warmtevoorziening van woningen is behoorlijk complex. Warmtelevering kan een optie zijn, mits er voldoende warmtebronnen met een duurzaam karakter en langdurige leveringszekerheid op redelijke afstand beschikbaar zijn. De investering om nieuwe warmtenetten aan te leggen is echter aanzienlijk en loont alleen in redelijk dichtbebouwde gebieden. All-electric is een alternatief, dat echter forse investeringen in het elektrisch net zal vergen om de pieken in de opwekking in de zomer en de dalen in de winter op te kunnen opvangen.

Zowel de keuze voor warmtelevering als voor all-electric heeft dus grote gevolgen voor de energie-infrastructuur. Besluitvorming over de wijze van aanpak moet daarom in nauw overleg plaatsvinden met gemeenten en netbeheerders om te voorkomen dat de maatschappelijke kosten de pan uitreizen. Recente pleidooien [1] om de transitie naar gasloos op een slimme manier op te pakken, laten zien waar valkuilen zitten. Gas als brandstof hoeft ook niet uit fossiele bron te komen, er zijn andere productiemethoden denkbaar die wel duurzaam zijn, zoals biogas en power-to-gas.

En laten we niet vergeten dat  huurders uiteraard ook hun wensen en belangen hebben. Duurzame renovatie vergt ook een woontechnische kwaliteitslag, anders is die niet te verkopen. Huurders dus in een vroeg stadium betrekken bij de planvorming.

De ‘Lokale routekaart naar CO2-neutraal’ biedt corporaties houvast bij het samen met huurders, gemeente en netbeheerder uitstippelen van de route. Met de mogelijkheid verschillende scenario’s naar CO2-neutraal te vergelijken op investeringskosten, energielasten en CO2-emissie.

De Lokale routekaart toont de effecten van een scenario’s op een tijdlijn van nu tot 2050. Door isoleren en energiezuinig ventileren daalt de CO2-emissie, de rode lijn in de grafiek. Door duurzame opwekking wordt de restvraag aan energie zonder CO2-uitstoot opgewekt, de groene lijn. Als de rode en de groene lijn elkaar ontmoeten is het doel CO2-neutraal bereikt. W/E adviseurs introduceert hiervoor het begrip CO2-convergentie.

Kortom: stippel samen met betrokkenen de route uit naar gasloos en benut daarbij de ‘Lokale routekaart naar CO2-neutraal’ voor inzicht in investeringskosten, energielasten en CO2-emissie. [2]

[1] Zie Kees van der Leun, Ecofys, Behoud het gas net en gebruik het slim, NRC, 26 oktober 2017

Afdeling OTB van de TU Delft verzorgt cursus Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen

De afdeling OTB van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft geeft een vierdaagse cursus Duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen: op 14 en 15 februari, 21 en 22 maart 2018. W/E adviseurs levert hieraan een bijdrage.

Het is niet meer de vraag óf de woningvoorraad van woningcorporaties duurzamer moet worden, maar hoe we deze ambitie realiseren. Nederland heeft een ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Veel gemeenten willen dit al vijf of tien jaar eerder bereiken. Dat betekent dat woningcorporaties fors moeten investeren en goede keuzes moeten maken. Nu is de doelstelling gemiddeld energielabel B. Duidelijk is dat door onder meer de verhuurdersheffing het een paar jaar langer duurt dan 2020 voordat de corporatiesector deze doelstelling zal halen. Duurzaamheid gaat bovendien om veel meer dan energiebesparing, het gaat tevens om gezonde woningen met toekomstwaarde en duurzaam circulair materiaalgebruik.

Doel

Het doel van deze cursus is om kennis op te doen over een breed scala van onderwerpen rondom duurzaam beheer, renovatie en onderhoud van woningen. De cursus biedt medewerkers van woningcorporaties en bouw- en onderhoudsbedrijven handvatten om de duurzaamheidsopgave vorm te geven, samen met andere betrokkenen zoals huurders en gemeenten. Daarbij is gekozen voor een beleidsmatige insteek, en dus niet direct gericht op de uitvoeringspraktijk.

Thema’s

Thema’s die aan de orde komen, zijn onder meer het overheidsbeleid, het assetmanagement van de corporatie, toelichting bij succesvolle concrete voorbeeldprojecten, innovaties in klimaatinstallaties, de wegen naar aardgasloos wonen, keuzevrijheid en participatie van bewoners, bewonersgedrag en energiegebruik, financiering en betaalbaarheid van duurzame maatregelen, samenwerking tussen woningcorporaties en bouwbedrijven, duurzaam en circulair materiaalgebruik, en gezond en comfortabel wonen.

Wie geeft de cursus?

De cursusleiders en de inleiders van de afdeling OTB van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft zijn werkzaam bij de sectie Duurzame Woningkwaliteit. Zij hebben ruime ervaring in beleidsmatige, technische, financiële en organisatorische vraagstukken rondom duurzaam bouwen, beheren en wonen. Daarnaast komen in de cursus deskundige sprekers – waaronder Thijs Kurstjens van W/E adviseurs – aan het woord, die ingaan op eigen praktijkervaringen.

> Lees meer over de cursus op de website van de TU Delft 

Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities

De grenswaarde van de MPG in het Bouwbesluit komt razendsnel dichterbij. Vanaf 1 januari 2018 is er eindelijk een minimumeis voor de milieuprestaties van gebouwen. Hoe kwamen we tot deze grenswaarde van de MPG en welke stappen ondernam de bouw- en vastgoedsector sinds het eerste Nationale Milieubeleidsplan enkele decennia geleden? Lees het interview met expert John Mak, directeur van W/E adviseurs, uit nummer 38 van Duurzaam Gebouwd.

 

> Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities (Artikel Duurzaam Gebouwd #38)