Voor corporaties die voortvarend willen verduurzamen

Corporaties met een langetermijnvisie op de kwaliteit van hun woningvoorraad zijn bezig met een forse koerswijziging op het vlak van duurzaamheid. Doeljaar 2020 en ambitie label B wisselen van plaats met een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Hoe groeien we nog sneller toe – en toch verstandig – naar een betaalbare, gezonde én energiezuinige woningvoorraad? De benodigde opschaling van verduurzaming vraagt om een flinke dosis daadkracht, creativiteit en innovatie van primaire processen.

W/E adviseurs ondersteunt u graag bij deze uitdaging! Hoe we dat doen? Door in eerste instantie goed naar u te luisteren. Wat wilt u eigenlijk écht bereiken, onder welke voorwaarden? Samen stellen we een plan van aanpak op dat voldoet aan uw verwachtingen.

Procesondersteuning

 • Daadwerkelijk op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad
  Corporaties van nu zetten duurzaamheid in het ondernemingsplan en verankeren dit in de bedrijfsvoering. In 2021 gemiddeld label B en in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad. In lijn met de vernieuwingsagenda van Aedes maken corporaties in 2018 elk hun eigen routekaart naar dit einddoel. Stichting W/E adviseurs ondersteunt corporaties daarbij middels instrumentarium en adviseert over proces en uitvoering. De door W/E adviseurs ontwikkelde Lokale routekaart naar CO2-neutraal biedt overzicht en inzicht in de ontwikkeling van de eigen portefeuille in termen van CO2, euro’s en energielabels. Uniek aan deze routekaart zijn de stapsgewijze structuur, de mogelijkheid voor het simuleren van regionale energiestrategieën, de energiekostenprognose voor de huurder en de mogelijkheid te monitoren op basis van werkelijke energieverbruikscijfers. Deze routekaart is de ideale onderlegger voor het gesprek tussen gemeente, corporatie en huurders.
 • Duurzaamheid werkend krijgen in uw organisatie
  Wellicht een van de grootste uitdagingen voor corporaties: hoe krijgen we duurzaamheid werkend in de organisatie? En hoe krijgen we onze duurzaamheidsambities ook uitgevoerd? Stichting W/E adviseurs ontwikkelde samen met corporatieprofessionals een duurzaamheidsprogramma dat antwoord geeft op deze vraagstukken. Dus geen project met een begin en eind, maar een programma dat er voor is gemaakt duurzaamheid ook écht blijvend te implementeren. U gaat met een multidisciplinaire werkgroep concreet aan de slag. Door inspiratie, intervisie en kennisuitwisseling met anderen, zet u de benodigde stappen om duurzaamheid samen in te passen in de organisatie. We gaan hierbij uit van de eigen kracht en competenties van de organisatie en een integrale visie op vastgoed, bewoners, stakeholders en de gehele bedrijfsvoering. Een treffend voorbeeld hiervan is het samenwerkingproject van W/E adviseurs met corporatie Antares.
 • Duurzaamheid in vastgoedsturing
  De integratie van duurzaamheid in vastgoedsturing is een vakgebied in ontwikkeling. Stichting W/E adviseurs draagt hieraan bij door de actuele en benodigde kennis te publiceren en toe te passen in de praktijk. (Zie project Vastgoedsturing corporaties: Het Energiestuur). We ondersteunen portefeuille- en assetmanagers door het integreren van duurzaamheid in fasen behapbaar te maken. Vanuit definities duiken we in de analyses, gebaseerd op beschikbare vastgoeddata. Met gezamenlijk bepaalde ambities en vastgoedsimulaties brengen we de consequenties in beeld, bijvoorbeeld met een Lokale routekaart naar CO2-neutraal. Door te implemtneteren en te monitoren, houden we grip op de uitvoering. We noemen deze cyclus niet voor niets ‘Het Energiestuur’: u krijgt grip op de weg van duurzaamheid!
 • Door ketensamenwerking versnellen en opschalen
  Corporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave, waarbij tempo en opschaling is vereist. Een hoge efficiency en lagere kosten door ketensamenwerking komen daarbij goed van pas. Regisserend opdrachtgeverschap betekent ook een meer prestatiegerichte uitwisseling van vastgoedspecificaties tussen de ketenpartners. Stichting W/E adviseurs voorziet in een software-hulpmiddel dat duurzaamheid in brede zin voor dit doeleind meetbaar en bespreekbaar maakt: GPR Gebouw. Met deze webbased-applicatie kunnen bouwers, beslissers én bewoners in dezelfde taal over duurzaamheid communiceren. Dit draagt bij aan de efficiency van de ketensamenwerking. We ondersteunen u graag bij het opzetten van een eigen bibliotheek van voorbeeldwoningen en/of verbeterscenario’s, zodat voortaan in een paar muisklikken de gewenste duurzaamheidsprestaties duidelijk zijn voor de keten. Gerealiseerde projecten plotten we desgewenst op de digitale kaart van Nederland met GPR Vastgoed; zo kunt u nog eenvoudiger de duurzaamheidsprestaties van uw portefeuille in beeld brengen én monitoren.

Projectadvies

 • Verduurzamingsscenario’s voor woningvoorraad, nieuwbouw of renovatie
 • Duurzame energie en warmte
 • Nul-op-de-meter en EPV

Onderzoek en ontwikkeling

W/E voert regelmatig onderzoek en ontwikkeltrajecten rondom duurzaamheid uit voor nationale of Europese overheden. Heeft u als corporatie een onderzoeksvraag, laat het ons weten.

Recente projecten

Ric Leenders

Voor velen is duurzaamheid nog steeds een breed en ongrijpbaar begrip, terwijl Antares duurzaamheid centraal wil stellen in alle facetten van de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om concreet beleid te formuleren. W/E adviseurs werkt vanuit een open houding, heeft een brede benadering van duurzaamheid en een bewezen staat van dienst in de corporatiesector.

Ric Leendersmanager duurzaamheid woningcorporatie Antares

Leestip

Lees hier de kolom van Thijs Kurstjens, Save the planet, kill yourself!.

Downloads

Vooruit naar de kern met een duurzaamheidsbenchmark!
Vooruit naar de kern met een duurzaamheidsbenchmark!
Vooruit-naar-de-kern-met-een-duurzaamheidsbenchmark.pdf
511.8 KiB
85 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.